Omegact

Proces planiranja – osnovna upravljačka alatka

„Čovek koji ne razmišlja i ne planira unapred, naići će na nevolju odmah ispred svojih vrata” (Konfučije)

„Plan je ništa, planiranje je sve” (Dvajt Ajzenhauer)

„Ne planirati, znači planirati neuspeh” (Bendžamin Franklin)

„Tako je teško dok planirate, a tako lako kad radite“ (Robert M. Pirsing)

„Svaki trenutak potrošen na planiranje štedi tri ili četiri trenutka za izvršenje” (Konrad Grinvolt)

Da li ste razmišljali o sledećem – Da li planirate šta ćete da uradite ili samo reagujete? Da li upravljate svojim poslom ili posao upravlja Vama?

Klasične greške koje svakodnevno čujemo:

  • “Suviše sam zauzet da bih planirao”(ili: možda ste suviše zauzeti , jer ne planirate!)
  • “Moj šef planira. Ja se ne mešam u to”(ili: da li Vi gurate u istom pravcu kao i ostatak tima?)
  • “Samo prodaj, ostalo nije bitno” (ili: koja je struktura prodaje? Da li je profitabilna? Da li će se zaraditi njome?)
  • “U čemu je greška? Stvari se nikada ne razvijaju u skladu sa planom” (ili: planiranjem se fokusirajte na budućnost i brže ćete odgovarati na promene u okruženju).

Proces planiranja – osnovna upravljačka alatka

Poslovno planiranje je vremensko ogledalo namera u poslovanju, koje će jednako poslužiti vlasnicima, top menadžmentu i kreditorima.

Planiranje nije “sanjarenje” o tome šta ćemo uraditi u narednom periodu, već odlučivanje o tome šta ćemo uraditi danas u nameri da ostvarimo ciljeve sutra. Efikasnost u poslovanju proističe iz dobrog planiranja. Iskustvo govori da kompanije mogu najviše uštedeti ukoliko dobro planiraju, jer će im to obezbediti da manje investiraju u resurse neophodne za ostvarivanje poslovnog rezultata. Faza uvođenja procesa planiranja obavezno prethodi izradi sistema nagrađivanja, pošto u savremenim uslovima poslovanja određivanje nagrada ili kazni za zaposlene dominantno zavisi od toga koliko su pojedinac ili tim ili cela kompanija bili uspešni u planiranju.

Upoznajte se sa metodima uspešnog planiranja. Saznajte šta znači napraviti kvalitetan plan i ko sve treba da učestvuje u izradi poslovnog plana. Upoznajte se sa osnovnim kriterijumima za ocenu plana poslovanja. Pripremite dobru osnovu za izradu stimulativnog sistema nagrađivanja.

REFERENCE