Omegact

Učešće u donošenju i sprovođenju upravljačkih odluka

Stvari koje Vam nikada ne kažu:

  • da prilikom započinjanja biznisa morate da razmišljate o načinu kako  ćete izaći iz njega;
  • tržište je veoma neprijateljsko – treba dosta toga da znate;
  • znanje struke kojom ćete se baviti i znanje upravljanja biznisom su   različita znanja kao noć i dan;
  • MORATE da razumete brojeve ukoliko želite da vodite sopstveni biznis;
  • o Vašem biznisu samo Vi brinete u potpunosti, a ostali ljudi pomalo kad imaju interesa.

Učešće u donošenju i sprovođenju upravljačkih odluka

Iskustvo u radu sa velikim brojem kompanija pokalazlo je da, pre ili kasnije, svaki pojedinac na vrhu kompanije postane „usko grlo“ u upravljanju organizacijom, bez obzira što je prethodno kompanija ostvarivala uspehe u poslovanju. Dodatni problem predstavljaju prethodno ostvareni uspesi u vođenju organizacije, koji izazivaju povećano samopouzdanje i još neke druge medicinske efekte, a koji u narednom periodu onemogućavaju realno sagledavanje situacije i mogu dovesti i od propasti organizacije. 

Takođe, treba dodati i razumevanje faza kroz koje prolaze kompanije u svom životnom ciklusu, jer to ne predstavlja lagodan prelazak iz jedne u drugu fazu, već dolazi do dramatičnih promena i zahteva koji se pojavljuju ispred kompanija. Drugačije rečeno, ono što je bilo dovoljno i poželjno za ostvarivanje uspeha u jednoj fazi životnog ciklusa, sigurno nije recpet za uspeh u narednoj, a čak može dovesti do potpunog poslovnog neuspeha. Preduzetničko vođenje, a ne upravljanje, zasniva se na gerilskom nastupu i lojalnom praćenju vođe od strane saradnika. Ali onda sledi faza kada treba uvesti upravljanje kompanijom, ali više ne na osnovu „osećaja“ i sledbeništva, već na osnovu dobro pripremljenih upravljačkih informacija. I tu obavezno nastaje problem, jer ta iskustava i znanja u organizaciji ne postoje i zahteva nove ljude, a to uvek dovodi do konflikta za koji se treba uspešno pripremiti.

Omega Consulting Team je, za razliku od uobičajene prakse, spreman da učestvuje u upravljanju organizacijom i preuzme rizik koji sa sobom nosi donošenje upravljačkih odluka.

REFERENCE