Omegact

Upravljanje iskustvima klijenata – Customer Experience Management CEM

Predavači: Miljan Dimitrijević, Zoran Milašinović i Vladimir Ćuk

Potrebe savremenog klijenta, širina asortimana i sam broj klijenata veoma su zakomplikovali praćenje klijenata i predviđanje njegovih budućih potreba. Međutim, za dobro organizovane i razvojno orjentisane kompanije ovo predstavlja veliku šansu da kroz strateški pristup, dobra merenja, segmentaciju kupaca i kvalitetna izveštavanja izvrši dodatna prilagođavanja potrebama sopstvenih kupaca, a samim tim i olakša prodajnim sektorima kompanije da zadržavaju klijente, prodaju im nove proizvode i usluge i konstantno podižu stepen njihovog zadovoljstva, a da pritom i profitabilnost saradnje sa njima raste.

Cilj treninga:

Cilj ovog treninga je da polaznici nauče šta se sve i kako može meriti da bi se prepoznavale navike i način razmišljanja klijenata, kako da se prikupljene informacije koriste u svrhu predviđanja njihovog budućeg ponašanja i šta bi bilo najbolje ponuditi prilikom sledećeg prodajnog razgovora. Polaznici će saznati i kako targetirana komunikacija sa klijentma omogućava ostvarivanje kompetitivne prednosti u predstavljanju usluge/proizvoda, kao i da razumeju zašto je „potrebno ući“ u svest potrošača koji će kompaniju percipirati kroz kvalitet usluga koju im pruža sa ciljem da oni zadovolje sopstvene individualne potrebe. Trening je interaktivan i pored predavanja sadrži i praktične vežbe.

Osnovne teme treninga Procena i vraćanje izgubljenog klijenta:

 • Trendovi u prodaji
 • Klijent u fokusu
 • CEM – svrha
 • Personalizacija klijenta
 • Promene u navikama i ponašanju klijenata
 • Kako kupuje kupac
 • Očekivanja kupaca
 • Podrazumevane i izričite potrebe
 • Razvijanje potrebe
 • Istraživanje potreba
 • Dodavanje vrednosti
  • Osnovna formula prodaje kompleksnih proizvoda
  • Proces stvaranja vrednosti
  • Priprema ponude vrednosti
  • Prenošenje vrednosti
 • Šta je CRM?
  • Strateška matrica CRM
  • Integrisana matrica CRM
 • CRM =/ CRM
 • Šta je CEM?
  • CEM Model
  • Strateška matrica CRM
 • Važnost CEM metodologije
 • Ciljevi CEM-a
 • Strateški pristup CEM
 • CEM Framework
 • Koristi od CEM-a za različite sektore
 • CEM – Piramida uloga
 • CEM u odnosu na organizaciju
 • CEM u dizajniranju brend iskustva
 • CEM proces
 • 360° pogled na korisnika
 • Prikupljanje iskustava klijenata
 • Društvene mreže kao izvor podataka
 • Touch-points
 • Dynamic consumer journey
 • Merenja klijenata u CEM-u
 • Segmentacija i resegmentacija
 • Priprema ponude za segmentirane grupe
 • Cross&Up Selling
 • Kreiranje kampanje
 • Churn management
 • Strategija razvoja CEM
 • Benefiti od CEM-a

Kome je trening Procena i vraćanje izgubljenog klijenta namenjen:

 • direktorima marketinga, direktorima prodaje, menadžerima prodaje i prodavcima u različitim kanalima prodaje;
 • marketarima i analitičarima prodaje koji vode brigu o odnosima sa klijentima;
 • svim zaposlenima koji učestvuju u procesu pregovaranja i donošenja odluka;
 • zaposlenima ili grupama koji rade na usluživanju klijenata i brinu o zadovoljstvu istih;
 • zaposlenima koji posredno ili neposredno učestvuju u procesu prodaje i ostvaruju komunikaciju sa klijentima po bilo kojoj osnovi (službe kontakta sa klijentima, call centri, službe reklamacija, servis itd.);
 • prodavcima koji rade terensku prodaju i ostvaruju direktnu komunikaciju sa donosiocima odluka.

Koje su koristi od treninga Procena i vraćanje izgubljenog klijenta:

Za pojedince
 • upoznavanje sa mogućnostima sistemskog upravljanja iskustvima klijenata;
 • razjašnjavanje ciljeva postojanja integrisanog sistema za upravljanje iskustvima klijenata;
 • upoznavanje sa svim važnim elementima potrebnim da bi CEM koncpet uspešno funkcionisao;
 • upoznavanje sa prednostima koje zaposleni mogu imati od korišćenja jednog ovakvog sistema;
 • obezbeđuje potrebna znanja iz ove oblasti i pomaže da se podigne svest zaposlenih na nivo savremenog upravljanja klijentima na dugoročnoj osnovi;
 • saznanje o „zabludama“ vezanim za uvođenje CEM i CRM koncepta.
Za kompaniju
 • stvaranje preduslova za uspešno uvođenje sistema za upravljanje iskustvima klijenata;
 • podizanje nivoa praćenja i kontrolisanja stepena zadovoljstva i ponašanja klijenata;
 • dobijanje jasnih smernica kako treba uvoditi CEM i koje rešenje je optimalno za kompaniju;
 • sagledavanje mogućnosti i procene zrelosti kompanije za uvođenje CEM modela;
 • demonstracija mogućnosti koje nosi sa sobom uvođenje CEM-a;
 • uvid u prednosti i ograničenja uvođenja CEM-a u kompaniju.

REFERENCE