Omegact

Rad sa bazom klijenata – Spisak vs. Baza klijenata

Predavači: Ljubomir Jovanović, Milan Mijailović i Miljan Dimitrijević

Rad sa bazom klijenata je radionica koja treba da pomogne kompanijama i pojedincima da što bolje upravljaju odnosima sa klijentima. Dobro urađena klijentska baza predstavlja  kapital koji doprinosi boljem i efikasnijem radu sa klijentima, a samim tim i doprinosi boljim rezultatima kompanije. Radionica sadrži mnogo praktičnih primera, pravila i sugestija koji se mogu odmah primeniti u praksi.

 • Šta je to aktivna klijentska baza?
 • Aktivna klijentska baza kao najveći kapital koji ostaje u kompaniji bez obzira na fluktuacije zaposlenih i migracije klijenata.
 • Koja je razlika između aktivne klijentske baze i spiska klijenata?
 • Zašto nije dobro kupovati gotove klijentske baze?
 • Kako napraviti aktivnu klijentsku bazu i koji kriterijumi su nam potrebni za izradu iste?
 • Zbog čega većina klijentskih baza ostaje „uprljana“ nepotrebnim informacijama koje kasnije niko ne koristi?
 • Da li se može nazvati aktivnom klijentskom bazom ona koja sadrži samo osnovne podatke o klijentima i pojedine napomene koje brzo zastarevaju?
 • Osnovni kriterijumi za izradu aktivne klijentske baze.
 • Segmentacija klijenata po različitim kriterijumima.
 • Kategorizacija klijenata kao uslov za merenja vrednosti kupaca unutrar baze.
 • Podela klijentske baze na kupovnu, radnu, tržišnu.
 • Kriterijumi po kojim se klijenti iz nedifinisane baze svrastavaju u kupovnu, radnu i tržišnu.
 • Karakteristike kupovne, radne i tržišne baze.
 • Definisanje informacija za ažuriranje baze klijenata radi lašeg upravljanja bazom.
 • Primeri iz prakse i principi ažuriranja aktivne klijentske baze.
 • Kako se aktivna klijentska baza može implementirati u CRM?

REFERENCE