Omegact

UPRAVLJANJE NABAVKOM I ZALIHAMA

25. i 26.04.2024. u Beogradu

Uskladite rad nabavke i optimizujte zalihe

Upravljanje nabavkom i zalihama je za mnoge uspešne kompanije ključna konkurentska prednost na osnovu koje obezbeđu odlične kratkoročne rezultate i dugoročni opstanak u branši. Dobro upravljanje nabavkom i zalihama omogućuje i lakšu borbu sa nelojalnom ili poslovno „nepismenom“ konkurencijom koja je u stanju da u nekom periodu prodaje svoju robu po nelogično niskim cenama i time ruši stabilno tržište.

Osim toga, dobro upravljanje zalihama omogućuje veću profitbilnost poslovanja jer se sa manje uloženih sredstava može proširivati poslovanje i naravno maksimalno umanjiti jedan od najvećih problema u vezi sa zalihama – neproduktivan ili čak i „mrtav“ lager. Za dobro upravljanje nabavkom i zalihama neophodno je dobro poznavanje poslovne matematike, osnova finansija, osnovni elemenata upravljanja prodajom i mogućnosti marketinga za rešavanje problema sa zalihama.

Cilj ovog treninga je da kroz kombinaciju predavanja, velikog broja praktičnih vežbi i praktičnih primera osposobi polaznike da shvate značaj upravljanja nabavkom i zalihama u savremenom biznisu i da im da praktične smernice za rad.

Koje teme obrađuje trening Upravljanje nabavkom i zalihama

 • Mesto nabavke u organizacionoj strukturi
 • Ključni zadaci menadžmenta nabavke
 • Izazovi u procesu nabavke
 • Veza nabavke, prodaje i marketinga
 • Definisanje zadataka radnog mesta:
  • Razumevanje prirode robe i njenog okruženja iz kategorije
  • Ostvarenje plana kategorije
  • Komunikacija sa dobavljačima
  • Pronalaženje novih proizvoda i dobavljača
  • Dokumentacija u nabavci
 • Politika prodaje i određivanje cena:
  • Fakturna cena
  • Zavisni troškovi
  • Nabavna vrednost
  • Marža
  • Profit
 • Analize:
  • Poslovanje u datom trenutku – postignuti rezultati u odnosu na kratkoročne ciljeve
  • Poslovanje u skladu sa dugoročnim i srednjeročnim ciljevima
 • Elementi pregovaranja u nabavci
 • Bilans stanja
 • Sredstva – imovina: osnovna, obrtna
 • Uticaj zaliha na likvidnost, poslovnu uspešnost, finansijsko zdravlje i rentabilnost
 • Investiranje u zalihe
 • Bilans uspeha
 • Princip vremenskog razgraničenja
 • Upravljanje zalihama
 • Životni ciklus proizvoda
 • BCG portfolio matrica i ABC analiza
 • Metode vođenja zaliha (FIFO, LIFO, prosečne cene) i posledice odabranog metoda
 • Operativni ciklus gotovine
 • Finansijski pokazatelji važni za nabavku i upravljanje zalihama (stopa bruto marže, koeficijent obrta zaliha, stopa prinosa na zalihe, pokazatelj duga, period plaćanja dobavljačima, profitna stopa, koeficijent obrta imovine, pokazatelji rentabilnosti)
 • Prag rentabilnosti (CVP – Cost Volume Profit analiza)
 • Paretovo pravilo i primena principa 20:80 u donošenju upravljačkih odluka
 • Marketinške metode korisne za nabavku
 • Ključni elementi upravljanja zalihama – zaključak

Kome je namenjen trening Kako meriti isplativost ulaganja u kupce i proizvode

vlasnicima i direktorima malih i srednjih firmi

direktorima nabavke, menadžerima nabavke, referentima nabavke

zaposlenima koji učestvuju u procesu nabavke kako posredno, tako i neposredno, i od kvaliteta izvršenja njihovog posla zavisi uspešnost upravljanja nabavkom i zalihama

zaposlenim u raznim sektorima kompanije koji učestvuju u upravljanju zalihama

svima onima koji su u prilici da odlučuju o saradnji i uslovima te saradnje sa dobavljačima, na osnovu kojih informacija povećati verovatnoću donošenja ispravne odluke

talentovanim i perspektivnim menadžerima na koje kompanija dugoročno računa

POGODNOSTI

Popusti: 3 kotizacije – 10%, 5 i više kotizacija -15% Zainteresovani?

Pošaljite nam vaše podatke preko formulara, pišite nam na mejl ili nas kontaktirajte na +381 64 147 4472.

Imate pitanja za nas?

Pošaljite nam poruku putem formulara ili nam pišite na mejl.

  Zašto da izaberete Omega Consulting Team?

  0
  Godina poslovanja
  0
  Zadovoljna klijenta
  0
  Konsultantska projekta
  0
  Održana treninga

  REFERENCE