Omegact

Kontroling u proizvodnim kompanijama

Održali smo radionicu i na ovu temu 27.11. gde smo obrađivali jednu kompleksnu temu kao što je kontroling u proizvodnim kompanijama! Radionica je trajala jedan dan, i sadržana je od vežbi i analize case study primera.

Evo i komentara učesnika:

Dosta konkretnih i praktičnih primera; primenjene ideje; aktivan seminar, aktivno učestvovanje u radionici; rešavanje i saveti u vezi problema u radu;

 

Način na koji je trening koncipiran, na pravi način izvučena srž jako kompleksne delatnosti. DOsta ideja sam pokupila koje ću primeniti u praksi.

 

Svideo mi se o bračun cene koštanja, svi problemi, faze i procesi da bi se obračunala što preciznije. Alokacija troškova.