Omegact

Efikasno vođenje sastanaka

Predavači: Miloš Tomanović i Ivana Todorić

Teme radionice Efikasno vođenje sastanaka:

 • Priprema sastanka
 • Agenda sastanka
 • Poziv na sastanak
 • Struktura sastanka – redosled tema
 • Strateške i operativne teme sastanka
 • Uloge na sastanku
 • Osoba koja vodi sastanak
 • Osoba koja vodi zapisnik
 • Uloge formalnih rukovodioca
 • Preduslovi za donošenje odluka
 • Preduslovi za sprovođenje odluka
 • Konflikt na sastanku (konstruktivni i destruktivni)
 • Sukob različitih stilova
 • Sukob različitih interesa
 • Prilagođavanje stila govora tipovoma ličnosti
 • Osam koraka donošenja odluka

REFERENCE