Omegact

Reporting i kontrolerski izveštaji i alati – kroz praksu i u praksi

Predavač: Ljubomir Jovanović

Teme radionice Reporting i kontrolerski izveštaji i alati – kroz praksu i u praksi:

 • Finansijsko, troškovno i upravljačko računovodstvo
 • Na osnovu kakvih izveštaja donosimo odluke o poslovanju?
 • Kako pratiti tri osnovne aktivnosti u poslovanju – računovodstveno i menadžerski
 • Usaglašenost između poslovne, finansijske i investicione aktivnosti
 • Finansijski izveštaji: bilans stanja, bilans uspeha i bilans tokova gotovine i povezanost finansijskih izveštaja
 • Kontrolerski izveštaji – potrebe i preduslovi
 • Prilagođavanje informacionih sistema „upravljačkim“ potrebama menadžmenta
 • Kontrolerski alati
 • Kako uspostaviti sistem praćenja i merenja rezultata na mesečnom nivou?
 • Iz kojih uglova je moguće pratiti i meriti rezultate?
 • „Matrično“ merenje uspešnosti poslovanja
 • Raspodela troškova nadređenih jedinica prema različitim kriterijumima
 • Finansijsko izveštavanje po segmentu poslovanja
 • Kako do utvrđivanja profitabilnosti kupaca, profitabilnosti proizvoda, profitabilnosti prodavaca, profitabilnosti geografskih područja
 • Praktična primena CVP analize (prelomna tačka prihoda)
 • Praktična primena Paretovog pravila (80/20)

REFERENCE