Omegact

Kako ide posao?

Kako ide posao?

Dobri lideri i menadžeri imaju viziju u kojim pravcima bi organizacija mogla da ide i da se razvija, oni prepoznaju prilike i opasnosti i otkrivaju profitne potencijale. Ipak, donošenje poslovnih odluka u kom pravcu usmeriti naš brod, bez dovoljno znanja upravo na ovom polju (Kontrolinga i Finansija), suviše se oslanjajući na vlastitu intuiciju, može biti vrlo opasna praksa, posebno kada organizacija preživi početne faze i krene sa ekspanzijom, u tzv. faze brzog rasta, odnosno neodrživog rasta sa načinom upravljanja kao do tada.

Upravljanje je uvek (ne)jednačina)) račun sa bezbroj (velikim brojem) nepoznanica. Možda se nekome i čini da je do sada gotovo sve već izmereno, određeno, proučeno i dokazano. I jeste – u teoriji. Ali, koliko često se susrećemo sa nizom problema koje je teorija naizgled obradila, gotovo do savršenstva (npr. koja je to ekonomska količina za držanje i poručivanje zaliha, koliko je zaista obračunata cena koštanja proizvoda ili usluge, gde je prag rentabilnosti poslovanja i niz drugih…), ali je praksa pokazala da stvari nisu uvek tako jednostavne ni približno lako primenljive u svakodnevnom poslu?

Kvalitetni menadžeri prodaje, marketinga, nabavke, proizvodnje, ljudskih resursa postavljaju sebi, ali i drugima, svakodnevno čitav niz pitanja vezanih za donošenje konkretnih upravljačkih odluka od kojih manje ili više zavisi opstanak ili napredak kompanije i na koje s pravom očekuju što preciznije i pouzdanije odgovore:

 • Koliko smo poslovno uspešni kao kompanija, a koliko kao zasebne organizacione celine?
 • Kuda sve odlazi naša gotovina iz poslovanja i koliko nam je gotovine potrebno za naredni ciklus?
 • Imamo li dovoljno gotovine da platimo robu, materijal i zaposlene, iako kažu da uspešno poslujemo?
 • Da li je bolje u narednom periodu fokusirati prodaju prema najrentabilnijem prodajnom kanalu ili i dalje finansirati više njih?
 • Da li se specijalizovati za uži portfolio proizvoda ili nastaviti sa stalnim širenjem istog?
 • Koliko moramo više prodati ako smanjimo prodajnu cenu? Kako različiti uslovi prodaje utiču na konačan rezultat prodajne aktivnosti?
 • Ukoliko povećamo prodajne cene, da li je realno očekivati rast prodaje i zadržavanje potraživanja na istom nivou?
 • Koliko treba i mogu da nagradim najbolje? Po kom osnovu? Da li nagrađivati ljude spram prihoda, bruto marže ili nekog trećeg kriterijuma?
 • Koja investicija bi mogla biti isplativija od ponuđenih predloga za investicione projekte?
 • Koliko vredi naša kompanija? Kakve su posledice odluka na vrednost kompanije?
 • Da li se isplati dalje raditi ili ne?

 

I tako dalje, i tako dalje…

Tužna vest broj 1: jedinstvenog i konačnog odgovora na sva ova pitanja, za sve kompanije – nema!

Tužna vest broj 2: odgovori na ova pitanja se ne nalaze u Vašem računovodstvu!

Tužna vest broj 3: Primena Copy/Paste rešenja u rukovođenju i donošenju odluka je neizvodljiva, bez obzira koliko je to bila uspešna praksa na nekom drugom mestu!

Dobra vest – rešenja postoje, ali se na njemu ili njima mora raditi.

Vest broj 1: OCT će naći odgovor za uspešno poslovanje vaše kompanije!

Vest broj 2: OCT će vam pokazati gde da tražite odgovore i rešenja!

Vest broj 3: OCT će vam dati originalno rešenje specifično za vašu kompaniju i način poslovanja!

Rešenja postoje i na njima ćemo zajedno raditi

Leave a Reply