Omegact

Specijalistički treninzi za rad u Excel-u – Alati namenjeni analizi podataka –

Predavač: Aleksandar Matić dipl inž MBA PMP

Danas pravovremene i kvalitetne informacije imaju veliku vrednost, a davanje smisla podacima kojima raspolažemo utiče na donošenje odluka i čini razliku između uspešnih i neuspešnih kompanija. Kako obraditi veliku količinu podataka? Ovo je problem sa kojim se u današnje vreme suočavaju gotovo sve kompanije. Da bi maksimalno iskoristili informacije i kreirali podatke korisne za donošenje najboljih poslovnih odluka potreban je alat koji će im to omogućiti.

Ova obuka je deo ciklusa treninga namenjenih analitici podataka u okviru Excel-a, a čiji je cilj ovladavanje spektrom alata za analitiku podataka kako bi se u svakoj situaciji mogao izabrati najbolji i najefikasniji alat sa krojnjim ciljem donošenja najboljih poslovnih odluka u datoj situaciji.

Dashboard je vizuelni interfejs koji omogućava brz i jednostavan uvid u ključne parametre koji su relevantni za određeni poslovni proces ili poslovanje u celini. Dashboard izveštaji omogućavaju menadžerima da dobiju vizuelni pregled kompletnog poslovanja i na osnovu toga da brzo donesu odluke..

Cilj treninga Kreiranje dashboard-a uz pomoć Excel-a:

 • Donošenje boljih poslovnih odluka korišćenjem dobijenih podataka
 • Ovladavanje alatima za kreiranje kompleksnih analiza
 • Optimizacija poslovanja korišćenjem pravih informacija
 • Bolji uvid u poslovanje

Osnovne teme treninga: Kreiranje dashboard-a uz pomoć Excel-a:

 • Osnovni principi vizuelizacije podataka
 • Grafikoni u Excel-u
 • Ineraktivne kontrole
 • Kreiranje Dashboad-a

Kome je seminar namenjen :

Trening je namenjen profesionalcima koji se bave kreiranjem izveštaja i analizom podataka: finansijskim analitičarima, zaposlenima u sektorima finansija, računovodstva, prodaje i slično. Za pohađanje treninga je neophodno poznavanje rada uExcel -u, kreiranje jednostvnih izveštaja i grafikona.

Koje su koristi od seminara:

Za pojedince

Pole treninga polaznici će biti osposbljeni da

 • Kreiraju kompleksne izveštaje uz pomoć Excel -a;
 • Kreiraju interaktivne izveštaje koji se mogu prilagoditi krajnjim korisnicima;
 • Kreiraju izveštaje u skladu sa principima i tehnikama vizuelizacije podataka;
 • Izvrše izbor načina prezentacije podataka;
 • Kreiraju složene i interaktivne izveštaje uz pomoć kojih mogu dobiti novi pogled na poslovne informacije.

Za kompanije

 • Donošenje boljih poslovnih odluka korišćenjem dobijenih podataka.
 • Optimizacija poslovanja korišćenjem pravih informacija.
 • Bolji uvid u poslovanje.
Radi lakšeg snalaženja i kvalitetnijeg rada, preporučujemo Vam da seminar pohađate na svom laptopu sa instalianim Excel-om. 
U slučaju da treba da Vam obezbedimo kompjuter, molimo Vas da nas o tome blagovremeno obavestite.

Ciklus specijalističkih treninga se sastoji iz modula:

Trening modul E1:Pivot tabele u Excel-uTrening modul E2: Kreiranje Excel dashboard-a Trening modul E3: Power Query Trening modul E4: PowerPivot za Excel 2010 Workshop

REFERENCE