Omegact

Specijalistički trening za rad u Excel-u

– Alati namenjeni analizi podataka –

Pivot Tabele u Excel-u

Predavač: Aleksandar Matić dipl inž MBA PMP

Danas pravovremene i kvalitetne informacije imaju veliku vrednost, a davanje smisla podacima kojima raspolažemo utiče na donošenje odluka i čini razliku između uspešnih i neuspešnih kompanija. Kako obraditi veliku količinu podataka? Ovo je problem sa kojim se u današnje vreme suočavaju gotovo sve kompanije. Da bi maksimalno iskoristili informacije i kreirali podatke korisne za donošenje najboljih poslovnih odluka potreban je alat koji će im to omogućiti.

Ova obuka je deo ciklusa treninga namenjenih analitici podataka u okviru Excel-a, a čiji je cilj ovladavanje spektrom alata za analitiku podataka kako bi se u svakoj situaciji mogao izabrati najbolji i najefikasniji alat sa krojnjim ciljem donošenja najboljih poslovnih odluka u datoj situaciji.

Pivot tabele su jedan od skrivenih dragulja Excel-a koji je nedovoljno i nerado korišćen čak i od ljudi sa velikim iskustvom u radu sa Excel-om zbog toga što na prvi pogled deluje nejasno i komplikovano. Pivot tabele omogućavaju brzo sumiranje i analiziranje velikih količina podataka.

Cilj treninga:

Ovaj trening ima za cilj da se polaznici upoznaju sa pivot tabelama kao robusnim i efikasnim alatom za analitiku podataka. Nakon treninga polaznici će biti u stanju da analiziraju svoje podakte uz pomoć Pivot tabela, a takođe će biti upoznati sa svim aspektima ovog moćnog alata za analtiku.

Osnovne teme treninga:

Na treningu će se proći kroz sve opcije i mogućnosti Pivot tabela u Excelu kao što su

 • Uređivanje seta podataka
 • Kreiranje Pivot tabele
 • Meni OPTIONS > DATA
 • Meni OPTIONS > ACTIONS
 • Meni DESIGN > STYLES
 • MeninDESIGN > LAYOUT
 • Meni OPTIONS > SHOW
 • Prilagođavanja Pivot tabela
 • Meni pivottable options > layout & format
 • Value field settings > summarize values by
 • Value field settings > show values as
 • Grouping/Sort/Filter
 • Slicers
 • Pivot grafikoni
 • Kondiciono formatiranje pivot tabela
 • Sliceri
 • Calculated fields & items
 • Getpivotdata funkcija

Celokupan rad je zasnovan na praktičnim primerima a tokom 2 dana biće urađeno nekoliko praktičnih primera i simulacija.

Kome je seminar namenjen :

Analitičarima, kontrolerima, zaposlenima u finasijama, knjigovodstvu, vlasnicima i direktorima kao i svima onima koji imaju potrebu da od podataka dobiju informacije koje će služiti za donošenje kvalitetnih odluka

Koje su koristi od seminara:

Za pojedince

 • Ovladavanje ovim alatom predstavlja ulaznicu u svet analitike podataka
 • Primenom Pivot tabela u svakodnevnom radu pojedinac ima mogućnost da bolje i brže salgedava sve aspekte poslovanja firme i da lakše uoči veze između poslovnih informacija
 • Ukoliko je posao vezan za pripremu izveštaja za menadžemnt Pivot tabele će pomoći da izveštaji budu od mnogo veće koristi, a korisnici ozveštaja će biti mnogo zadovoljniji kvalitetom informacija koje dobijaju

Za kompanije

 • Zaposleni koji su ovladali Pivot tabelama kao alatom za analitiku brže i bolje če moći da kreiraju kvalitetne informacije kao podlogu za odlučivanje
 • Korišćenjem Pivot tabela moći će da se sagledaju poslovni podaci i iz onih uglva i aspekata iz kojih ranije nisu sagledavani
 • Sve ovo dovodi do kvalitetnijih i boljih odluka, a samim tim i uspešnijg poslovanja

Radi lakšeg snalaženja i kvalitetnijeg rada, preporučujemo Vam da seminar pohađate na svom laptopu sa instalianim Excel-om. 
U slučaju da treba da Vam obezbedimo kompjuter, molimo Vas da nas o tome blagovremeno obavestite.

Ciklus specijalističkih treninga se sastoji iz modula: