TOP FINANCE - ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

dvodnevna otvorena ili inhouse radionica

saznajte više

Naučite kako da merite svoj uspeh i rezultat u poslu

Za analizu uspeha i rezultata poslovanja jednog dela ili cele firme postoji mnogo zainteresovanih i potrebno je izaći u susret njihovim pitanjima i zahtevima i razumeti koje su informacije njima potrebne.

Imajući ovo u vidu, finansijska analiza kao najmerodavniji pokazatelj uspeha rada, treba da obezbedi okvir za donošenje odluka iz različitih aspekata: od menadžera, vlasnika, potencijalnih investitora, poverioca, koji traže specifične odgovore na svoja pitanja koja su vezana za poslovanje organizacije.

Značajan deo tih odgovora se nalazi upravo u pravilnoj primeni i tumačenju finansijskih izveštaja.

Šta možete da očekujete od dvodnevne radionice Top finance – analiza finansijskih izveštaja:

N
 • naučićete da za potrebe merenja sopstvenih rezultata sakupljate, sistematizujete i koristite informacije finansijskog karaktera
 • ocenjujete tekuće finansijsko stanje nekog sektora ili firme, mogući tempo i pravce razvoja
 • prognozirate perspektivno finansijsko stanje, otkrivate dostupne izvore sredstava, kao i mogućnost njihovog korišćenja
 • upoznaćete se sa alatima, tehnikama i postupcima koji se koriste za potrebe analize poslovanja pomoću finansijskih izveštaja
 • steći ćete potrebne praktične veštine za analizu realnog stanja kompanija, predviđanja posledica dobrih i loših odluka na finansijsko zdravlje i poslovnu uspešnost, povećavanje nivoa sigurnosti i minimalizovanje rizika kod izbora rešenja i načina za razvoj kompanije, kao i za potrebe poboljšanja rezultata i ozdravljenja
 • konkretne načine izračunavanja finansijskih pokazatelja i njihovo ispravno tumačenje i vrednovanje, pojašnjenja odnosa između istih i ukazivanje direktne veze sa postignutim rezultatima kompanije
 • za potrebe praktičnog rada koristićete zvanične finansijske izveštaje kompanija iz različitih privrednih grana (proizvodnja, trgovina, usluge)
 • upoznaćete se sa specijalizovanim softverom koji se praktično koristi u izradi finansijskih analiza

Na koja pitanja radionica Top finance – analiza finansijskih izveštaja nudi odgovore?

Na osnovu čega donosimo odluke u vezi sa poslovanjem? Upravljamo li dugoročno uspešnom ili rizičnom kompanijom? Gde je nestala moja zarada (profit)?

Na osnovu čega ocenjujemo naše potencijalne partnere u poslu, kupce i dobavljače? Da li je posmatrana kompanija prilika za investiranje?

Koje su nam sve informacije neophodne da bismo mogli da odgovorimo na ova pitanja?

Pokušavamo li da minimalizujemo rizike loših odluka tamo gde je to moguće? Zanima li nas da li će i kako kompanija razvijati u narednoj godini i ima li potencijala za planirani rast i razvoj?

Kada i kako je moguće porediti rezultate dve i više kompanija?

Kako određene poslovne odluke utiču na vrednost kompanije? Postoje li referentne vrednosti pokazatelja za sve?

Odgovori na ova pitanja kao i donošenje odluka koje će biti zasnovane na „izmerenim informacijama“ zahtevaju korišćenje finansijskih izveštaja, kako onih na godišnjem, tako i na polugodišnjem, kvartalnom, mesečnom i operativnom nivou.

Teme koje se obrađuju na radionici Top finance – analiza finansijskih izveštaja:

 • Na koja pitanja želimo da dobijemo odgovore finansijskom analizom?
 • Kada ih dobijemo za šta ih možemo koristiti?
 • Analiza strukture bilansa kao polazište finansijske analize – bilans stanja, bilans uspeha, bilans tokova gotovine, beleške uz finansijske izveštaje;
 • Metode finansijske analize kompanije;
 • Apsolutni i relativni pokazatelji finansijske analize;
 • Horizontalna i vertikalna analiza;
 • Obračun i objašnjenje finansijskih pokazatelja;
 • Poređenje pokazatelja sa vrednostima pokazatelja po industrijskim granama;
 • Praćenje i vrednovanje trendova pokazatelja finansijske analize tokom vremena (3-5 godina);
 • Analiza uzajamnih odnosa između pokazatelja i uzajamni uticaji pokazatelja;
 • Simulacija različitih poslovnih scenarija na konkretnim primerima iz prakse;
 • Vrednovanje i prognoza razvoja daljeg preduzeća na osnovu finansijskih izveštaja i pokazatelja pojednih kompanija;
 • Preporuke za optimizaciju poslovanja i razvoj;
 • Vrednovanje preduzeća na osnovu rezultata finansijske analize;
 • Analiza likvidnosti i solventnosti kompanija;
 • Analiza finansijske sigurnosti i stabilnosti kompanija;
 • Analiza izvora finansiranja, korišćenje finansijske poluge u poslovanju;
 • Analiza poslovne aktivnosti ili efikasnosti upravljanja imovinom;
 • Analiza rentabilnosti poslovanja;
 • Objašnjenje različitih nivoa profita u poslovanju,
 • Šta predstavlja novostvorena vrednost?
 • Du Pont model analize rentabilnosti poslovanja;
 • Šema ekonomske dobiti;
 • Ocena boniteta kompanija prema Bazel II standardu.

Ko su predavači radionice Top finance – analiza finansijskih izveštaja?

Konsultanti koji su u prethodne 3 godine uradili više od 150 finansijskih analiza kompanija iz različitih privrednih delatnosti (proizvodnje sokova, piva, maloprodaje robe široke potrošnje, odeće, obuće, marketinških usluga, štamparija, telekomunikacija, konsultantskih usluga, elektroprivreda), kao i uporedne analize (benchmarking) i rangiranje kompanija unutar jedne privredne grane.

Milan Mijailović

Kao poslovni konsultant radio je poslednjih 11 godina u velikom broju privrednih društava u regionu Jugoistočne Evrope i zemljama ZND – a.

Poslovno iskustvo, znanje i kompetencije Milan je unapređivao radom u realnom privrednom okruženju, uključujući i rad na različitim menadžerskim pozicijama, među kojima su i pozicije izvršnog direktora i člana Borda direktora ili Upravnih odbora kompanija (od malih kompanija do velikih kompanija sa 10.000 zaposlenih).

Ljubomir Jovanović

Prethodno iskustvo sticao je kao konsultant na projektima organizacionih transformacija, finansijskih analiza poslovanja i uspostavljanja sistema merenja i izveštavanja i kao predavač na više od 100 treninga i seminara.

Svoja prva praktična poslovna znanja iz oblasti računovodstva i finansija stekao je pre desetak godina, počevši svoju karijeru od baznog knjigovodstva i računovodstva i rada i upoznavanja sa organizacijama različitih vrsta i veličina, kao i načinima njihovog poslovanja, da bi se nakon toga usmerio ka poslovnom planiranju i analizi, do najsavremenijih naprednih metoda koje se izučavaju u značajnijim institutima i školama finansija, u poslovno razvijenom svetu.

Srđan Sladoje

Diplomirani inženjer organizacionih nauka, sa 6 godina iskustva u kompaniji koja je eksluzivni uvoznik i distributer foto opreme za Srbiju i zemlje bivše SFRJ, na poziciji kontroling menadžera, a od 2016. godine je član Omega Consulting Team-a.

Konsultantske aktivnosti u kojima Srđan radi su, pre svega, iz oblasti kontrolinga i poslovnih finansija. U oblastima finansija i poslovnog menadžmenta predaje na otvorenim i in-house seminarima i treninzima. Treninzi koje Srđan realizuje prepoznatljivi su, pre svega, ka praktičnom radu i prenošenju iskustava iz svakodnevnog rada u oblasti finansija i računovodstva.

Kome je radionica Top finance – analiza finansijskih izveštaja namenjena?

Srednjem i top menadžmentu, koji želi da na konkretan i precizan način meri svoj uspeh i rezultate svog rada i rada svojih sektora

Vlasnicima malih i srednjih preduzeća

Finansijskim direktorima, finansijskim kontrolorima, planerima, analitičarima, investitorima

Svima koji su u situaciji da procenjuju bonitet klijenata (finansije, prodaja, nabavka), kao i onima koji žele da nauče kako da mere uspešnost poslovanja jedne kompanije

Svima onima koji su u prilici da odlučuju o saradnji sa određenim partnerima, na osnovu kojih informacija povećati verovatnoću donošenja ispravne odluke

Onima koji žele da se upoznaju sa jednim od najkreativnijih delova finansija – finansijskom analizom

Veoma je koristan svima koji žele da još bolje razumeju finansijsku situaciju kompanije na osnovu analize finansijskih izveštaja i koji donose poslovne odluke

Zašto da izaberete Omega Consulting Team?

 

godina poslovanja

zadovoljnih klijenata

konsultantskih projekata

održanih seminara

CENA: 39.000,00 RSD + PDV

Zainteresovani?

Pošaljite nam vaše podatke, a mi ćemo vas obavestiti o svim detaljima treninga 26. i 27. februara u Beogradu.