Organizacija i Upravljanje Prodajom

Sales management – organizacija i upravljanje prodajom

Svaka kompanija je unikat i ima sopstveni specifični poslovni model, sa sopstvenim zahtjevima i organizacijom poslovanja.

Iz napred navedenih razloga, Omega Consulting Team ne nudi gotovo rešenje za sve vaše probleme, jer takva postoje samo u teoriji, već predlaže kreiranje najefektivnijeg rešenja kao rezultat detaljnog pristupa i dizajniranja, kroz proces koji podrazumijeva sprovođenje određenih koraka i/ili primjenu nekih od predloženih alata, a sve u skladu sa zahtevima i potrebama klijenata, ali i našeg iskustva u radu sa više desetina kompanija koje pripadaju različitim delatnostima. Projekat sadrži više međusobno povezanih celina koje su predmet razrade i uvođenja u kompaniju, ali se i svaka od navedenih celina može posmatrati i kao odvojena i zasebno biti razrađivana i primenjivana.

Sistematski i stručni pristup, iskustvo i uspesi koji stoje iza naših konsultanata garancija su uspeha prilikom primene ovakvog projekta.

Za svaku pojedinačnu kompaniju, kao pomoć i podršku, ne samo u procesu donošenja, već i sprovođenja nekih od najbitnijih menadžerskih odluka, članovi Omega Consulting Team-a su u prilici da ponude sledeće:

 • Dijagnoza sektora prodaje         
 • Analiza izvora prihoda
 • Definisanje organizacione strukture prodajne funkcije
 • Izrada opisa radnih mesta i izbor zaposlenih prema zahtevima prodajne strukture
 • Definisanje politike prodaje
 • Uvođenje procesa planiranja prodaje
 • Definisanje strategije za realizaciju plana prodaje
 • Definisanje model za upravljanje odnosima sa klijentima (CRM koncept)
 • Definisanje strategije rada prodavaca
 • Uspostavljanje i unapređivanje prodajnih kompetncija prodavaca
 • Postavljanje ciljeva prodajnog tima
 • Uvođenje modela za praćenje i merenje ostvarivanja prodajnih ciljeva
 • Definisanje politike nagrađivanja i izrada sistema nagrađivanja prodajnog tima
 • Usluga Outsource CSO