Definisanje politike prodaje

Definisanje politike prodaje

Politika prodaje predstavlja skup unutrašnjih pravila, načela i procedura koji pomažu da se definiše efikasan način podrške uspostavljenom prodajnom procesu, kao i željeno ponašanje svih učesnika u tom procesu, a sve sa namerom da se olakša komunikacija i saradnja sa postojećim ili potencijalnim klijentima. Kao sastavni delovi politike prodaje pojavljuju se:

–        kategorizacija kupaca

–        politika isporuke

–        politika cena

–        politika naplate potraživanja

–        politika zaliha

–        politika reklamacija

–        kreditiranje kupaca

–        kodeks ponašanja prema kupcima

–        izveštavanje o posetama kupcima

–        pokazatelji merenja uspešnosti prodaje