Omegact

Nastavljena saradnja u edukaciji sa kompanijom „CRH“ u Popovcu kroz inhouse treninge „Napredne veštine komunikacije”

U decembru i januaru održan je inhouse trening „Napredne veštine komunikacije” za tri grupe iz transportnog sektora u okviru kompanije CRH, a koji je nastavak prethodnog seta treninga iz komunikacija sa Ambasadrima na točkovima koji isporučuju robu kupcima. 

Treninge su u prostorijama kompanije u Popovcu i u Beogradu održali naše kolega konsultanti i predavači Miloš Tomanović i Jelena Anđelić.

U okviru treninga se radilo na konkretnim primerima iz prakse polaznika sa akcentom na:

  • strukuri vođenja razgovora,
  • veštinama postavljanja pitanja za razrešenje i preventivu konflikata,
  • prepoznavanju tipova ličnosti i
  • usklađivanju komunikacije prema konkretnim tipovima ličnosti. 

Radilo se u malim grupama što je omogućilo provežbavanje.  Posmatrajući i učestvujući u radu ostalih članova na treningu dobili su priliku da uoče i uporede svoj stil i način komunikacije sa načinima drugih kolega, čime su obogatili iskustvo i razmenili korisne i efikasne pristupe u komunikaciji.

Treninzi i predavači su u sve tri grupe dobili visoke ocene.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO