Omegact

Održan trening na temu „Rukovođenje timom“ u saradnji sa kompanijom „Alkaloid“ u Beogradu

U saradnji sa kompanijom Alkaloid održali smo trening pod nazivom Rukovođenje timom 5. i 6. marta u Beogradu.

Trening je bio namenjen zaposlenima na pozicijama srednjeg menadžmenta, a održao ga je  naš kolega i senior konsultant Miloš Tomanović, ekspert za ljudske resurse, motivaciju i timski rad.

Veoma često, poneseni velikim brojem dnevnih obaveza ne stignemo da posvetimo nimalo pažnje ljudima iz našeg tima. Vreme prolazi, svakodnevne obaveze se ne smanjuju, a tim postepeno postaje grupa, pa skup pojedinaca i na kraju, najbolji pojedinci nas napuste, a ostanu oni sa kojima ni ranije nismo znali šta ćemo. Ova situacija je u praksi veoma često viđena.

Polaznici su kroz trening imali prilike da saznaju kako da kroz primenu jednostavnih alata provere stanje svoga tima, kako da prepoznaju nedostatke, kako da ih otklanjaju, kako da motivišu svoje ljude i kako da ostvare sinergetski efekat.

Teme koje je predavač tomom treninga obrađivao sa polaznicima su:

  • kako rukovoditi timom,
  • šta su ključne karakteristike dobrog tima,
  • kako se stvara organizaciona klima uspešnih timova,
  • kako rukovoditi sastancima,
  • veštine delegiranja,
  • kontrolisanje izvršavanja i
  • povratno informisanje kao osnove rukovođenja timom (fidbek)

Opšta ocena svih polaznika je da je trening ispunio sva njihova očekivanja, a ovo su neki od njihovih komentara:

„Teorijsko objašnjenje situacija sa kojima se susrećemo u svakodnevnom radu i koje intuitivno rešavamo. Moguće je određene stvari primeniti u svakodnevnoj komunikaciji u cilju unapređenja odnosa u samom timu.“

„Dopao mi se celokupan trening, počev od podsećanja na to šta znači biti menadžer do rešavanja konkretnih situacija (konflikata, prigovora) koje imamo u svakodnevnom poslu. Meni je veoma značajan bio deo treninga o motivaciji zaposlenih i ulozi lidera, kao i smernice za pravilno delegiranje i postavljanje prioriteta.“

„Značajna podrška u unapređenju komunikacionih veština , posebno značajan deo o fidbeku, rešavanju konflikata, otklanjanju prigovora i delegiranju. Posebno je za mene bio značajan deo obuke u vezi percepcije i čulnih kanala, sistema vrednosti i motivacije. Svaka pohvala za brzo i uspešno uspostavljanje tople i timske atmosfere u grupi.“

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO