Omegact

Treća generacija škole pregovaranja “PRaVI PREGOVARAČ” prošla i četvrti modul

U Omega trening centru u Beogradu, treća generacija polaznika škole pregovaranja PRaVI PREGOVARAČ je 30. i 31. avgusta uspešno završila četvrti od ukupno pet modula.

Tokom četvrtog modula polaznici su sa trenerima savladavali četvrtu fazu u procesu pregovaranja – fazu pogađanja i rešavanja prigovora. U razvijenim fazama pregovaranja postoji dosta prigovora koji dolaze sa obe pregovaračke strane. Razvijena metodologija rada sa prigovorima, pomaže da se u kratkom roku i na pravi način utvrdi njihova kategorija kao i pravi „koren” prigovora zbog kojih se oni iznose.

Poseban akcenat u Modulu 4, stavlja se na fazu Pogađanje u pregovaranju. Pravilan pristup prigovorima omogućava da se tokom pogađanja brzo prepoznaju ključne tačke pregovora i da se brzo reaguje u pravcu otklanjanja prigovora. U suprotnom celi pregovarački proces može da izgubio tempo ili propadne, zato što druga pregovaračka strana vešto koristi prigovore kako bi situaciju okrenula u svoju korist.

O tome na koji način uspešno otklanjati prigovore i pogađati se sa drugom pregovaračkom stranom, polaznicima su govorili treneri škole pregovaranja i senior konsultanti Omega Consulting Team-a,  Zoran MilašinovićMiloš Tomanović. Polaznici su imali prilike da se pored teorijskog dela, oprobaju kroz “role-play” vežbe i na taj način praktično savladavaju tehniku otklanjanja prigovora i pogađanja.
Škola pregovaranja PRaVI PREGOVARAČ pored Modula IV koji se bavi fazom pogađanja, sadrži još četiri modula na kojima se obrađuju ostale četiri faze u procesu pregovaranja: priprema, rasprava, iznošenje i prijem predloga i postizanje sporazuma.
Posebnu draž školi pregovaranja daju  PREGOVARAČKE BORBE koje se održavaju nakon završetka svih pet modula. Na takmičenju u pregovaranju, polaznici se međusobno takmiče u pregovaranju, na zadate realne teme i kroz uloge iz svakodnevnog života, a ocenjuje ih publika zajedno sa stručnim žirijem.

Polaznike treće generacije škole čine ljudi na različitim menadžment pozicijama: od vlasnika, preko direktora i menadžera prodaje i nabavke i menadžera iz drugih oblasti, a tokom juna meseca ih očekuje treći modul škole koji je posvećen prijemu i iznošenju predloga u pregovaranju.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO