Omegact

Uspešno izveden inhouse trening „Vrhunski pregovarač“ u kompaniji NIS

U saradnji sa kompanijom NIS, a u okviru serije treninga pod nazivom „Vrhunski pregovarač“, u prostorijamaRafinerije Nafte Pančevo, 18. i 19. oktobra održan je deveti u nizu od planiranih dvanaest inhouse treninga.

Trening je održao naš kolega Zoran Milašinović, sertifikovani stručnjak iz oblasti prodaje i marketinga i zvanično registrovani EGP savetnik od strane Evropske banke za regionalni razvoj (EBRD), u okviru The Enterprise Growth Programme (EGP) i Business Advisory Services (BAS).

Polaznici treninga su bili zaposleni pančevačke rafinerije iz IT sektora, sektora  nabavke i sektora analize, sa kojima je predavač radio na povećanju kompetencija iz oblasti savremenog pristupa procesu pregovaranja. Trening prolazi kroz pet faza u pregovaranju, a najveća pažnja tokom obuke je posvećena fazi rasprave, kroz učenjeSPIN tehnike postavljanja pitanja.

Pored teorijskog dela treninga koji čini manji deo, veći deo su činile „role-play“ vežbe pri kojima se polaznici praktično nalaze u realnoj pregovaračkoj situaciji u kojoj vežbaju primenu naučenog.

Trening je na ovu grupu učesnika ostavio poseban utisak, jer su vežbali na realnim situacijama iz prakse, zbog čega je cela grupa je dala visoku ocenu treningu i treneru.

Jedan od strateških ciljeva NIS–a je da uvek ima spremne i obučene zaposlene koji mogu da preuzmu najodgovornije pozicije u kompaniji. Aktivnim ulaganjem u razvoj znanja i veština zaposlenih i izgradnjom sistema kvalitetne i kontinuirane obuke stvaraju mogućnost da njihovi zaposleni steknu kvalifikacije koje odgovaraju evropskim i međunarodnim standardima u svim segmentima poslovanja, čime podržavaju svoj uspeh i konkurentsku prednost.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO