Omegact

Uspešno izveden leadership trening u kompaniji ARS iz Novog Sada

Naše kolege konsultanti i treneri iz oblasti ljudskih resursa i finansija, Miloš Tomanović i Ljubomir Jovanović, održali su dvodnevni trening na temu liderstva u saradnji sa kompanijom ARS Embedded systems iz Novog Sada 30. septembra i 1. oktobra.

Veoma često, poneseni velikim brojem dnevnih obaveza ne stignemo da posvetimo nimalo pažnje ljudima iz našeg tima. Vreme prolazi, svakodnevne obaveze se ne smanjuju, a tim postepeno postaje grupa, pa skup pojedinaca i na kraju, najbolji pojedinci nas napuste, a ostanu oni sa kojima ni ranije nismo znali šta ćemo.

Ova situacija se veoma često sreće u praksi, a upravo iz ovog razloga je i kompanija ARSprepoznala potrebu za edukacijom kojom bi povećali liderske kompetence svojih ključnih zaposlenih.

Treneri su sa učesnicima radili na radili na povećanju znanja i veština iz sledećih oblasti:

  • rukovođenje ljudima i upravljanja timovima
  • stvaranje poverenja
  • delegiranje
  • davanje i primanje fidbeka
  • komunikacija

ARS Embedded systems je kompanija koja se bavi razvojem pouzdanih elektronskih proizvoda i softverskih rešenja. Zajedno sa svojim partnerima pružaju kompletnu uslugu od razvoja elektronike i upravljačkog softvera do sastavljanja prototipa, snabdevanja komponentama i proizvodnje.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO