Omegact

Analiza stanja finansijsko-računovodstvene funkcije

ANALIZA STANJA FINANSIJSKO – RAČUNOVODSTVENE FUNKCIJE za Medius d.o.o. Nova Pazova i ETG Grupa d.o.o. Podgorica – da li i koliko vaše računovodstvo radi za potrebe menadžmenta?

Konsultanti Omega Consulting Team-a iz sektora organzacije i Finansija, Milan Mijailović, Ljubomir Jovanović i Srđan Sladoje, su tokom leta imali nekoliko uspešnih projekata dijagnoze stanja finansijsko računovodstvenih funkcija u kompanijama sa naših teritorija. Osnovni cilj i motiv ove usluge je procena u kojoj meri je rad službi Finansija i računovodstva u kompanijama usmeren ka zadovoljavanju informacionih potreba menadžmenta, kao i mogućnosti za unapređenje istih.

Rezultat rada su praktične preporuke na osnovu detaljnog ispitivanja iz različtih segmenata kako bi se pospešio način funkcionisanja i rada ove izuzetno važne službe podrške u kompanijama. Snimak stanja finansijsko-računovodstvene funkcije bavi se sagledavanjem trenutnog stanja ovih funkcija u segmentima koji imaju potencijala da se unaprede, predviđanjem posledica u slučaju zadržavanja trenutnog stanja u okviru obrađenih segmenata, davanjem preporuka za unapređenja koja mogu dovesti do boljih rezultata i navođenjem konkretnih koristi do kojih se može doći primenom preporuka.

ANALIZA STANJA FINANSIJSKO – RAČUNOVODSTVENE FUNKCIJE

U okviru prodaje poseban akcenat je stavljen na organizaciju finansijsko-računovodstvene funkcije i načine izveštavanja o rezultatima poput upravljačkih bilansa uspeha kompanije, maloprodajnih objekata, kategorija i mera profitabilnosti pomenutih segmenata. Snimak stanja finansijsko-računovodstvene za klijenta sadrži sledeće segmente:

 • Analiza poslovnih procesa u okviru finansijsko-računovodtvene funkcije iz ugla:
 • pružanja usluge ka internim klijentima – funkcije prodaje, nabavke, logistike i dr;
 • sistematizacije radnih mesta i opisa poslova u okviru finansijsko-računovodstvene funkcije;
 • poslovnih politika u okviru finansijsko-računovodstvene funkcije;
 • tokova finansijsko-materijalne dokumentacije i analiza robnih i dokumentacionih tokova;
 • analiza obezbeđenosti informacija i alata u procesu finansijsko-računovodstvene funkcije koje su neophodne za kvalitetno obavaljenje operativnih računovodstveno-finansijskih poslova;
 • Analiza sistema izveštavanja:
  • upravljački bilans uspeha,
  • upravljački bilans uspeha maloprodajnih objekata,
  • upravljački bilans uspeha kategorija,
  • isplativost/profitabilnost poslovanja,
 • isplativost/profitabilnost kategorija i sadržanih artikala
 • prag rentabilnosti (CVP analiza).

 Struktura izveštaja Izveštaj, za svaki od segmenata, sadrži:

 • PRESEK STANJA,
 • Izdvojene MOGUĆE POSLEDICE prepoznate iz iskustava drugih kompanija,
 • Smernice/PREPORUKE šta bi bilo korisno uraditi i
 • KORISTI koji se mogu postići sprovođenjem preporuka (na bazi prethodnih iskustava konsultanata).

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO