Omegact

Četvrta generacija polaznika završila III nivo programa „Finansije u praksi“

U Omega Consulting Team trening centru, 23. novembra polaznici IV generacije programa Finansije u praksi uspešno su završili treći i završni nivo Menadžerske analize, planiranja i procena investicija.

Polaznici IV generacije su se okviru završnog nivoa bavili tehnikama i metodama finansijske analize koje se koriste za donošenje odluka u svim aspektima poslovanja. Uz pomoć predavača naučili su kako da:

  • praktično analiziraju rezultate poslovanja kompanije i da na osnovu toga sprovode promene u konkretnim slučajevima
  • procenjuju buduće poslovanje i posledice današnjih odluka na buduće finansijsko zdravlje i performanse kompanije – da li će odluke pozitivno ili negativno uticati na vrednovanje i vrednost kompanije ili projekta.

Posebna pažnja tokom celog programa se posvećuje praktičnom delu, tako da su polaznici imali prilike da urade veliki broj vežbi i primera iz prakse u svakoj od oblasti, individualno i grupno. Sa predavačem su radili na više od 10 primera menadžerskih analiza i finansijskih planova, na stvarnim primerima kompanija. Pored toga polaznici su u okviru III nivoa imali:

  • 1 dan za individualni rad svakog sa konsultantima na analizama po izboru,
  • 1 dan za individualni rad svakog od polaznika sa konsultantima na proceni vrednosti.
Specijalistički program Finansije u praksi drži naš kolega senior konsultant i trener Ljubomir Jovanović, regionalni ekspert iz oblasti finansija. Nakon višegodišnje iskustva u držanju treninga, naša je praksa pokazala da je ovaj vid treninga koji se sastoji iz više nivoa između kojih se radi na vežabnju i primeni naučenog, najbolji način za uspešno usvajanje novih znanja.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO