Omegact

Menadžment prodaje – otvoreni trening

U martu mesecu održan je otvoreni trening Menadžment prodaje na kome su prisustvovali menadžeri prodaje različitih kompanija: Alarm automatika, Dijamant, MVM, Roggenart, Simplex i Bioland. Trening je trajao dva dana, a učesnici su poneli sa treninga nova znanja i uvide koje su stekli kroz primere iz prakse koje su predavači navodili.

Utisci sa treninga:

Dopali su mi se konkretni primeri iz prakse, planovi prodaje i sistem nagrađivanja.

Teoretske pretpostavke menadžmenta o kojima sam slušao tokom seminara ili o kojima sam ranije učio su dobile svoj puni smisao kroz praktične primere i iskustva iz prakse.

Dopali su mi se konkretni primeri koji su primenljivi u praksi. Realno predstavljanje upravljanja i organizacije.

Bilo je odličnih stvari primenljivih u praksi. Sistem upravljanja u pregovorima sa kupcima je odličan i veoma primenljiv. Konkretno mislim na pravljenje skala za ocenjivanje i nagrađivanje kupaca, spremanja podataka za pregovore, segmentacija kupaca.

REFERENCE