Nagovaranje ili pregovaranje?

Svaka osoba ima u sebi određeni “sistem” kako odlučuje, a naša životna uverenja direktno utiču na to kako tumačimo određeni događaj. Uverenja o važnim životnim pitanjima nastaju tokom odrastanja, pod uticajem roditelja, vršnjaka, učitelja ili našim samostalnim...

Kada je „opasno“ nagrađivati zaposlene?

Veliki broj kompanija danas ima sisteme bonusa, jednokratnih naknada i drugih načina za novčano nagrađivanje zaposlenih za veću produktivnost i bolju motivaciju. Nažalost, često se za izradu istih koriste predefinisane matrice koje često padaju na zaposlene u ljudskim...