Omegact

Na pitanje „Šta motiviše zaposlene više od novca?“ odgovorio Miloš Tomanović

Miloš Tomanović, sertifikovani i akreditovani instruktor po Inspire metodologiji održao je radionicu „Šta motiviše zaposlene više od novca?“. Svi polaznici su naučili i provežbli kako se definišu pravi motivatori kod bilo koje osobe i šta je ono zbog čega smo spremni da se više zalažemo u radu kad znamo da to nije novac?

Niz pokazatelja koje uz pomoć Inspire metodologije prepoznajemo i razumemo kroz svakodnevno ponašanje u radnim situacijama usmeravaju na lični stil jedne osobe kojim određuje svoje potencijlale i kompetencije. Učenjem prepoznavanja ponašanja osobe u svakoj situaciji polaznici su stekli veštinu kako da odrede za šta je svaka osoba sposobna, u čemu će davati najbolje rezultate, za koje poslove je kompetentna.

Učeći analizu na primeru rezultata svojih testova po Inspire metodologiji polaznici su videli praktično primenu u realnom poslovnom okruženju za mnoge potrebe, od kojih su neke, kako se Inspire metodologija koristi za efikasno pisanje ponuda, selekciju i regrutaciju kandidata, motivaciju zaposlenih i rešavanje konflikata.