Omegact

Još jedna ocena 10 za Ljubomira Jovanovića iz Privredne komore Srbije

Učesnici seminara, koji je održan , 23. i 24. februara, upoznati su i sa osnovnim finansijskim izveštajima, značajem balansa između poslovne, investicione i finansijske aktivnosti u vođenju kompanija i uticajem finansijskog  plana kompanije.  Predstavljen je i način obračuna prelomne tačke (prag rentabilnosti) u poslovanju kompanija i značaj obrtnog kapitala kompanije.

Podizanjem nivoa kompetencija ovim putem iz oblasti finansija, vlasnici i zaposleni bi trebalo da razumeju „Big picture“ poslovanja, kao i odluka koje se donose, ali i da drugačije stvaraju očekivanja, o uspešnosti ili neuspešnosti rada kompanije, organizacione celine, pojedinaca, konkurencije, kupaca ili dobavljača, odnosno: rast prihoda u poslovanju ne mora da znači da smo sjajni, rast obima proizvodnje ne znači da se više zarađuje, razlika u ceni nije jedino merilo uspešnosti i td.

Seminar je orijentisan u skladu sa potrebama polaznika, sa navođenjem velikog broja primera iz drugih kompanija, kako bi se njihova praksa uporedila sa našom i lakše razumele odluke kao i posledice odluka.
Predavač, Ljubomir Jovanović, diplomirani ekonomista, iz Omega Consulting Team -a,  je dobio najvišu ocenu polaznika za stručnost i način izlaganja, tj približavanja teme polaznicima.