Omegact

Održan jednodnevni inhouse trening „Pregovaranje u nabavci“ u kompaniji „Grundfos“ u Beogradu

U prostorijama kompanije Grundfos 14. decembra održan je jednodnevni inhouse trening pod nazivom „Pregovaranje u nabavci“. Trening je izveo naš kolega i senior konsultant Miljan Dimitrijević, regionalni ekspert iz oblasti menadžmenta prodaje sa višegodišnjim iskustvom u pregovaranju.

Cilj ovog treninga je bio da kroz kombinaciju predavanja, velikog broja praktičnih vežbi i praktičnih primera osposobi polaznike da shvate značaj pregovaranja u savremenom biznisu i da im da praktične smernice kako uspešno da vode pregovore u nabavci.

U mnogim proizvodnim i svim trgovačkim preduzećima i kompanijama nabavka je funkcija od koje zavisi i opstanak i uspešnost poslovanja. Naši dobavljači svoju robu prodaju i nama i našim konkurentima, ponekad i našim klijentima i veoma je važno da ovaj proces držimo pod potpunom kontrolom.

Sve ovo upućuje nas na zaključak da nabavku moraju voditi najbolji i najobučeniji kadrovi sa kojima raspolažemo, a za uspešnu nabavku oni moraju biti upućeni u specifičnosti sopstvenog poslovanja, poslovanje dobavljača, moraju dobro poznavati prodajnu matematiku i biti vešti pregovarači (da dobiju najbolje uslove, a da dobavljač bude zainteresovan za dugoročnu saradnju).

Svetska statistika ukazuje da je većina kompanijskih neuspeha vezana za loše pregovaranje, bilo da se radi o prekomernoj “popustljivosti” ili “arogantnosti” i nespremnosti da se pronađe zajednički interes i kompromis.

Kroz praktične vežbe na primerima iz sopstvene prakse polaznika prolazilo se kroz matricu pregovaranja,  gde su svi učesnici mogli da prepoznaju prednosti dobre pripreme, važnosti kontrolisanog vođenja rasprave, veština iznošenja predloga, kao i važnosti postizanja sporazuma.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO