Omegact

Održan trening „Kako da vam knjigovođa bude važan saradnik, a ne trošak“ u PKS u Beogradu

U saradnji sa našim partnerom Privrednom komorom Srbije, 13. februara  u Beogradu smo održali trening pod nazivom „Kako da vam knjigovođa bude važan saradnik, a ne trošak“.

Trening je izveo naš kolega Srđan Sladoje, konsultant iz oblasti računovodstva, kontrolinga i poslovnih finansija, a bio je namenjen vlasnicima, direktorima, preduzetnicima i svima onima koji imaju potrebu da sarađuju sa knjigovođama i računovođama, a okupljeni su oko Privredne komore i prate njen rad i edukacije.

Tokom ovog jednodnevnog treninga, polaznici su imali priliku da dobiju odgovore i korisne informacije na sledeća pitanja i teme:

 • Šta radi računovođa i kako da „merimo“ njegovu uspešnost?
 • DOO ili Paušalac, pitanje je sad?
 • Izveštava li knjigovođa o rezultatu kompanije?
 • Upravljački VS Računovodstveni izveštaji?
 • Bilans stanja i bilans uspeha-ko treba da čita i kada?
 • Kome pripada novac na računu firme i koliko vredi naša imovina?
 • Koliko nam je bitan obračun amortizacije?
 • Šta je oporeziva dobit?
 • Šta su poreski priznati troškovi?
 • Zarade zaposlenih- kako da maksimalno optimizujete ovaj trošak?
 • Isplata dividende, putni nalozi, podizanje gotovine
 • Porez na dobit i akontacija
 • Kako tražiti povrat pretplate PDV-a
 • Koje su najčešće zamke, kako da ispravno radite da poreska kontrola nema nikakvu primedbu?

Naše dugogodišnje konsultantsko iskustvo u radu sa različitim kompanijama je pokazalo da se o navedenim temama ne zna dovoljno ili se o njima ne vodi računa na vreme, već tek nakon određenog perioda ključni ljudi firme postanu svesni da nešto ne funkcioniše kako treba ili se pojave prve psoledice i problemi.

A jedna od bitnih stvari oko kojih se moramo razumeti je da upravljanje firmom zahteva kako fokus na  kreiranje zarade, tako i na kreiranje adekvatnih pravno-računovodstvenih uslova za obavljanje poslovanja.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO