Omegact

Održan trening “Poslovno planiranje” u saradnji sa kompanijom “Zegin” iz Skoplja

Naši senior konsultanti i predavači za oblast finansija i kontrolinga, Milan Mijailović i Ljubomir Jovanović, su 4. i 5. decembra  u saradnji sa kompanijom Zegin iz Skopljaodržali trening na temu Poslovno planiranje.

Poseban akcenat tokom treninga je bio na delu oko finansijskog plana, sa osnovnim ciljem da se vlasnicima i top menadžmentu koji su bili polaznici treninga, što više približi značaj i potreba za planiranjem poslovanja i da im se ukaže na moguće posledice na finansijsko stanje i zdravlje kompanije.

Plan predstavlja osnovnu upravljačku alatku, a samo oni koji planiraju mogu postati i ostati najuspešniji na tržištu koje se stalno menja. Zbog toga su tokom dvodnevnog treninga, predavači sa polaznicima radili na sledećim temama:

 • Šta je tačno i čemu služi biznis plan
 • Koje su glavni kriterijumi za ocenu biznis plana
 • Koji su to pokazatelji važni u biznis planu i kako se ocenjuju
 • Ako kompanija namerava da se širi, odakle će obezbediti izvore finansiranja za širenje
 • Ko sve treba da učestvuje u izradi poslovnog plana kompanije
 • Plan kapitalnih ulaganja, prodaje, profita i gotovine – koja je razlika i kao do njih
 • Kako planiranti bilanse i budžetirate troškova poslovanja

Polaznici su imali prilike da nauče odgovore na sva ova pitanja, što je osnovni preduslov  da se obezbedi implementacija donete strategije i plana na papiru. Kao najznačajnije koristi koje su polaznici izneli na kraju trenera, ističu se:

 • Upoznavanje sa značajem planiranja kao osnovne upravljačke alatke
 • Koji sve elementi moraju biti uzeti u obzir prilikom planiranja
 • Upoznavanje sa različitim alatima i tehnikama poslvnog planiranja
 • Osnovni koraci u kreiranju plana
 • Bolje razumevanje odluka top menadžmenta

Kompanija Zeginje prva privatna kompanija u Makedoniji koja je registrovana za prodaju i proizvodnju lekova. Danas kompanija broji preko 500 zaposlenih, tokom 27 godina poslovanja ostvaruje odlične rezultate i kontinuirani razvoj, a pokriva preko 60% tržišta farmacije u Makedoniji. U okviru kompanije, pored proizvodnje i prodaje lekova, posluju i zdravstvena poliklinika i špedicija.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO