Omegact

Održan inhouse trening “Poslovno planiranje” u saradnji sa kompanijom “Auto Milovanović” iz Banja Luke

Naši senior konsultanti i predavači za oblast finansija i kontrolinga, Milan Mijailović i Ljubomir Jovanović, su 28-29. novembra u saradnji sa kompanijom Auto Milovanović iz Banja Luke održali trening na temu Poslovno planiranje.

Poseban akcenat tokom treninga je bio na delu oko finansijskog plana, sa osnovnim ciljem da se rukovodiocima i menadžerima u okviru sektora prodaje, nabavke i finansija, koji su bili polaznici treninga, što više približi značaj i potreba za planiranjem poslovanja i da im se ukaže na moguće posledice na finansijsko stanje i zdravlje kompanije.

Plan predstavlja osnovnu upravljačku alatku, a samo oni koji planiraju mogu postati i ostati najuspešniji na tržištu koje se stalno menja. Zbog toga su tokom dvodnevnog treninga, predavači sa polaznicima radili na sledećim temama:

 • Šta je tačno i čemu služi biznis plan
 • Koje su glavni kriterijumi za ocenu biznis plana
 • Koji su to pokazatelji važni u biznis planu i kako se ocenjuju
 • Ako kompanija namerava da se širi, odakle će obezbediti izvore finansiranja za širenje
 • Ko sve treba da učestvuje u izradi poslovnog plana kompanije
 • Plan kapitalnih ulaganja, prodaje, profita i gotovine – koja je razlika i kao do njih
 • Kako planiranti bilanse i budžetirate troškova poslovanja

Polaznici su imali prilike da nauče odgovore na sva ova pitanja, što je osnovni preduslov  da se obezbedi implementacija donete strategije i plana na papiru. Kao najznačajnije koristi koje su polaznici izneli na kraju trenera, ističu se:

 • Upoznavanje sa značajem planiranja kao osnovne upravljačke alatke
 • Koji sve elementi moraju biti uzeti u obzir prilikom planiranja
 • Upoznavanje sa različitim alatima i tehnikama poslvnog planiranja
 • Osnovni koraci u kreiranju plana
 • Bolje razumevanje odluka top menadžmenta

Kompanija Auto Milovanović je jedan od vodećih lidera iz oblasti trgovine auto delova i servisne opreme u BiH, zapošljava 220 radnika, a posebnu pažnju poklanja edukaciji svojih ljudi, što je jedna od njihovih konkurentskih prednosti na tržištu na kome posluju.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO