Omegact

Omega Consalting Team u preduzeću Inmold Plast Požega metodologijom „Inspire“ uspešno izvršila dve vrste testiranja

Omega Consalting Team je za odabranu grupu menadžera u preduzeću Inmold Plast Požega metodologijom „Inspire“ izvršila dve vrste testiranja.

Prvo testiranje je iz oblasti definisanja uobičajenog ponašanja i reagovanja u poslovnom okruženju za svaku osobu. Ovo testiranje im za cilj procenu potencijala menadžerskih (i liderskih) sposobnosti i kapaciteta kod svake osobe.

Rezultati otkrivaju mogućnosti bolje iskorišćenosti individualnih resursa svake osobe, i bolje usklađenosti postojećih sposobnosti osobe za radne zadatke koje obavlja. Takođe testiranje pokazuje i najjače motivatore (pokretača) za obavljanje svih zadataka i dužnosti a samim tim i suprotnost to jest šta su najjači demotivatori (kočnice) za rad kod određene osobe.

I u ovom „Inspire“ testiranju su se pokazale kompetencije svake osobe pojedinačno, koliko šta može da radi na vrhunskom nivou kao i čime ne treba da se bavi što je pomoglo u odluci kako je na dalje najbolje razvijati perspektivne menadžere u Inmold Plastu.

Inspire metodologija za procenu potencijala zaposlenih kao krajnji rezultat analize zaposlenih daje alat koji omogućava menadžerima i rukovodiocima jasan uvid u mogućnosti i potencijale svakog zaposlenog sa preciznim instrukcijama i rečnikom komunikacije za svaku testiranu osobu, kako je voditi, upravljati komunikacijom i odnosom, i kako je motivisati ka maksimalnom angažovanju na poslu. Pod rečnikom komunikacije se smatra jednostavan spisak reči, izraza i fraza iz svakodnevnog govora koje osoba najčešće upotrebljava, najbolje razume i prihvata čijim korišćenjem u razgovoru rukovodilac postiže skoro apsolutni nivo razumevanja onoga što želi da prenese. Ciljanim korišćenjem ovakvog rečnika komunikacije se zaposleni pokreću i motivšu na angažovanost a time se kompetencije maksimalno koriste i menadžerske veštine razvijaju do punog potencijala pojedinca a vreme prenošenja informacija je minimlano dok je shvatanje i razumevanje maksimizirano.

Drugo testiranje je procena u kom stepenu postoji zadovoljstvo poslom (radnim mestom), trenutnom pozicijom, radnim okruženjem, uslovima rada i perspektivama za razvoj, tj koliko je osoba inspirisana da pokazuje i daje najviše od sebe u postojećem radnom okruženju i koliko se njeni potencijali i kompetencije pozitivno i kvalitetnno koriste za razvoj kompanije odnosno koliko ih ovo okruženje i način rada motivišu na angažovanost u radu

Ovim rezultatima se postavio temelj za usmeren individualni rad sa svakom testiranom osobom u cilju razvoja potencijala, sposobnosti i kompetencija. Na osnovu dobijenih rezultata i karakteristika „Inspire“ metodologijom prepoznaje se  kako najbolje iskoristiti kapacitete i kompetencije testirane osobe.

Izveštaj pokazuje i koliki je intenzitet svakog pojedinačnog ponašanja, kao i objašnjenje kako se tumači svaka procenjivana karakteristika i koje reči i fraze se u komunikaciji koriste za odličnu komunikaciju sa određenom osobom.U ovom testu se nalaze i brojni motivatori i odgovori na koji način inspirisati osobu na najveću angažovanost u radu.

Kao konačan rezultat testiranja rukovodioci su dobili:
 • Pregled menadžerskih osobina i znanja sa ocenom koje su osobine dobre a koje treba unapređivati
 • Načini reagovanja ili nereagovanja na određene tipove  komunikacije;
 • Saznanje kako osoba postupa u konfliktima i kako ih rešava;
 • Koliko uspeh a koliko moć motviše osobu
 • Da li osoba ima sposobnosti za rukovodioca;
 • Da li je osoba spremna da preuzima odgovornost;
 • Koji je najbolji način insprisanja i motivisanja testirane osobe
Kao zaključak rezultata testiranja rukovodioci su dobili instrukcije i alate kako da koriste rezultate testa za razvoj svojih zaposlenih i poboljšanje iskorišćenosti potencijala i menadžerskih veština: 
 • Šta je najbolji pravac za razvoj menadžera;
 • Koje su jake i slabe lične osobine svakog menadžera u okviru kompetencija koje imaju;
 • Poređenje postojećih kompetencija svake osobe sa idealnim kompetencija koje su potrebne za svako radno mesto ponaosob;
 • Precizno definisan rečnik izražavanja za svaku osobu (reči, izrazi, fraze) sa kojima će se ostvariti bolja i jasnija komunikacija
 • Instrukcije za razgovor sa svakim zaposlenim uz listu od 10 ključnih pitanja koje treba razmotriti sa svakom osobom;
 • Tumačenje kakvi uslovi rada prijaju kojoj osobi a kakvi uslovi ne odgovaraju i utiču na smanjenje angažovanosti;
 • Kako voditi sastanke sa grupom testiranih menadžera;
 • Kako voditi pojedinačne razgovore sa svakom osobom;
 • Informacije koje osobe su spremne da angažuju sve svoje resurse a koje još nisu pokazale sve svoje kapacitete;

REFERENCE