Uspešno održan otvoreni seminar Pregovaranje

22.04.2015. – 23.04.2015. uspešno održan otvoreni seminar na temu “Pregovaranje”.Cilj ovog treninga je bio da kroz kombinaciju predavanja, velikog broja praktičnih vežbi i praktičnih primera osposobi polaznike da shvate značaj pregovaranja u savremenom biznisu i da im...