Omegact

Uspešno održan otvoreni seminar Pregovaranje

22.04.2015. – 23.04.2015. uspešno održan otvoreni seminar na temu “Pregovaranje”.

Cilj ovog treninga je bio da kroz kombinaciju predavanja, velikog broja praktičnih vežbi i praktičnih primera osposobi polaznike da shvate značaj pregovaranja u savremenom biznisu i da im da praktične smernice kako uspešno voditi pregovore.

Neki od komentara polaznika :

„Jasni i precizni primeri u izlaganju.” – Jelena Krstić

„Svidela mi se postavka pregovaranja, matrice i metode vođenja pregovora. – Vladimir Pavlović

„Otvoreno, stručno, kompetentno.” – Nemanja Radoičić

„Dopala mi se metodologija pregovaranja kao sistemski pristup.” – Goran Glogovac

„Najkorisnije mi je bilo da da shvatim faze pregovaranja : priprema, rasprava, predlog, pogodba” – Marko Dimitrijević

„Shvatila sam da šarm može doprineti pregovaranju, ali ne može rešiti ishod” – Aleksandra Krnajski

„Dopala mi se SPIN tehnika, spoj teorije i primera iz prakse, kao i vežbe nakon svake teme.” – Jelena Ilić

„Odlično. Sve je vrlo primenljivo u praksi” – Vladimir Janković

„Dopao mi se stav da ne treba žuriti sa ponudom i ne davati ništa bez nečega za uzvrat” – Milan Ristić

Trendovi modernog biznisa govore da je dobro pregovaranje ključ uspeha u situaciji kada su tržišta preplavljena hiperprodukcijom raznih proizvoda i „nepristojnim“ ponudama koje dolaze od strane konkurencije.

Dugoročni odnosi sa klijentima koji se grade na principu uzajamnog poverenja postaju ugroženi zbog izazova koji postoje stalnim ponudama od strane konkurencije, i na taj način se nameću preispitivanja postojećih odnosa. Jedan od najboljih načina da se izbegne odlazak ključnih klijenata je dobro odmereno i profesionalno vođeno pregovaranje. Takođe, izazov pridobijanja novog klijenta u velikoj meri zavise od dobro pripremljenog i vođenog procesa pregovaranja.

Svetska statistika ukazuje da je većina kompanijskih neuspeha vezana za loše pregovaranje, bilo da se radi o prekomernoj  „popustljivosti“ ili „arogantnosti“ i nespremnosti da se pronađe zajednički interes i kompromis. Pregovaranje u savremenom biznisu predstavlja neprekidan proces koji se vodi na svim nivoima i pripremljenost i obučenost svih onih koji učestvuju u procesu pregovaranja je od ključnog značaja za svaku kompaniju.

REFERENCE