Omegact

Uspešno održan otvoreni seminar na temu „Procena potencijala zaposlenih“

Održan je još jedan seminar i trening na temu rukovođenja ljudima „Procena potencijala zaposlenih“. Trening su održali Miloš Tomanović sertifikovani konsultant od strane Evropske Banke za Obnovu i Razvoj(EBRD) za BAS program, trener i coach, kao i sertifikovani konsultanti i trener za Inspire metodologiju procene potencijala osobe, i Ivana Todorić takođe sertifikovanom konsultantkinjom od strane Evropske Banke za Obnovu i Razvoj(EBRD) za BAS program, trener i NLP Master, i sertifikovani konsultanti i trener za Inspire metodologiju procene potencijala osobe.

Inspire metodologija procene potencijala i motivisanja osobe je menadžerski alat koji pomaže u možda najtežem delu rukovođenja ljudima, komunikacijom i saradnjom a to je kako prepoznati šta (pored novca) zaista pokreće druge osobe na angažovanost i donosi im zadovoljstvo u radu.

Tako su polaznici naučili da kroz rečnik izražavanja prepoznaju kod sagovornika šta su najbolje radne i poslovne karaktersitike te osobe i koja vrsta posla osobi odgovara i motiviše je da se u potpunosti posveti poslu. Takođe su kroz brojne interaktivne vežbe stekli znanja kako da razgovaraju i koje reči, izrazi i fraze da upućuju da bi motivisali druge osobe tj kako da shvate potrebe i navike sagovornika i time dobiju odgovor koji je najbolji motiv za rad kod osobe sa kojom razgovaraju.

Uz niz praktičnih uputstava za korišćenje u praksi i svakodnevnom radu objašnjeno je i kako se Inspire metodologija i procena potencijala koristi pri selekciji kandidata u razgovorima za posao sa akcentom na uklapanje kompetencija kandidata za zahtevima radnog mesta.

Neki od komentara učesnika bili su:

“Sve što sam čula je veoma primenljivo u svakodnevnoj komunikaciji u privatnom životu, na poslu, u selekciji zaposlenih, njihov razvoj kao i za sopstveni razvoj.”

“Jasno definisane implikacije u procesu selekcije. Očekivanja koja su na početku postavljena su u potpunosti ispunjena.”

“Trening je dinamičan i obuhvata dosta različitih mogućnosti da se sazna nešto više o testiranoj ososbi. U praksi mi je bitno proceniti tačku “burnout”,  odnosno pozicije zaposlenih pre te faze.”

“Dopao mi se način izlaganja predavača koji je potkrepljen primerima i vežbama. U ovom trenutku trening mi je pomogao da prilikom samospoznaje, a verujem da ću u nekom trenutku moći da primenim naučene “alate” i u proceni ljudi oko sebe.”

“Dopalo mi se što sam kroz seminar i analizu rezultata testa stekao bolju sliku o sebi.”

REFERENCE