Omegact

Uspešno održan trening “Optimizacija obrtnog kapitala” za kompaniju Johnson Matthey iz Skoplja

07.03.2016.godine naš kolega Ljubomir Jovanović, konsultant i predavač za oblasti finansija i kontrolinga održao je jednodnvenu radionicu za zaposlene multinacionalne kompanije Johnson Matthey iz Skoplja.

Polaznici treniga su bili zaposleni iz svih oblasti “supply chain” – a i osnovna ideja je bila upoznati sa značenjem pojma obrtnog capitala, da li je reč o pozitivnoj ili negativnoj pojavi u poslovanju, kako se pojavljuje, kao i sa načinima merenja likvidnosti i obrtnog kapitala.

Kao zaključke do kojih smo došli, izdvajamo:

  • Likvidnost je jedan od pogleda na poslovanje
  • Likvidnost je posledica
  • Optimizacija obrtnog kapitala mora biti sa jasnim ciljem i jasnim merenjima “u odnosu na šta”
  • Plan prodaje, tj.njegovo ostvarivanje u praksi dramatično utiče na mogućnosti optimizacije
  • Više nije uvek i bolje u poslovanju
  • Optimizacija ne znači nužno samo smanjenje

Pogledajte našu ponudu ostalih edukacija klikom na link: Omega Consulting Team Edukacije

REFERENCE