Omegact

Započeta serija inhouse treninga na temu „Vrhunski pregovarač“ sa kompanijom NIS

U saradnji sa kompanijom NIS, 14. i 15. marta u prostorijama Omega Trening Centra u Beogradu, održan je prvi u nizu od dvanaest inhouse treninga pod nazivom „Vrhunski pregovarač“.

Treninge su održale naše kolege i senior konsultanti Zoran Milašinović i Miljan Dimitrijević, eksperti iz oblasti menadžmenta prodaje sa višegodišnjim domaćim i međunarodnim iskustvom u biznisu.

Polaznici treninga su bili zaposleni NIS-a iz različitih sektora, sa kojima su treneri radili na povećanju kompetencija iz oblasti savremenog pristupa procesu pregovaranja.

Najveća pažnja tokom ova dva dana je posvećena savladavanju SPIN tehnike postavljanja pitanja, koja polaznicima treba da posluži da upravljaju procesom pregovaranja i kontrolišu tok razgovora sa internim i eksternim klijentima postavljanjem sistemskih pitanja – situacionih, problemskih, posledičnih i pitanja koristi.

Najveći deo treninga su sačinjavale praktične role-play vežbe, kroz koje su polaznici vežbali kako i kada da postavljaju pitanja, kako da slušaju i kako da procenjuju kada je pravi trenutak za iznošenje predloga tj ponude.

Opšta ocena svih polaznika je da su trening i treneri ispunili njihova očekivanja i da im će im SPIN tehnika koju su ta dva dana savladavali koristiti kako u svakodnevnom poslu tako i u životu.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO