Upoznati smo sa činjenicom da je jedan od najčešćih problema prilikom implementacije CRM rešenja situacija da zaposleni ne žele da ga koriste. Nekada se ovaj problem javlja u pokušaju da zaštite ili opravdaju svoju radnu ulogu, u strahu da „sutra“ kompaniji neće biti jednako potrebni, a nekada jer imaju doživljaj da im CRM donosi samo previše nepotrebne administracije.

Najveća prepreka uspešnom uvođenju CRM rešenja

Najprostiji odgovor na ovo pitanje je neznanje. Većina kompanija u regionu nema jasno definisanu strategiju – u ovom slučaju ne mislimo na nekoliko rečenica na sajtu kompanije, već na detaljno razrađenu viziju i misiju prodaje (šta prodajemo, kome prodajemo, ko prodaje, gde prodaje i kada prodajemo) sa kojom treba da bude usklađena cela organizacija. A odmah iza dolazi i godišnji plan poslovanja i detaljnija analiza. Tek kada Prodaja ima jasnu sliku u kom smeru je krenula, treba da počne da radi na planskom i kontrolisanom vođenju klijenata kako bi postigla maksimalne rezultate. A između jasno definisane strategije i uspešne implementacije CRM, neophodan je i niz obuka koji će pomoći zaposlenima da sami pronađu vrednost u korišćenju istog, bez straha da će oni sami u nekom trenutku postati manje važni kompaniji.

Kako izbeći torturu?

Iako živimo brzo i želimo da preskočimo po nekoliko stepenika u radu, savetujemo da krenete od početka – od razrade strategije i pripreme za uvođenje CRM-a. U suprotnom, saplešćete se i slika neće biti kakvom ste je zamišljali. Kako bi se došlo do implementacije, neophodno je proći i fazu pet procesa za integraciju CRM-a: razrada strategije, stvaranje vrednosti, višekanalna integracija, upravljanje informacijom i merenje efektivnosti. Tek nakon ove dve faze i dobre pripreme zaposlenih, stupa na snagu implementacija rešenja.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO

13 + 7 =