Omegact

CRM: tortura ili pun pogodak?

Upoznati smo sa činjenicom da je jedan od najčešćih problema prilikom implementacije CRM rešenja situacija da zaposleni ne žele da ga koriste. Nekada se ovaj problem javlja u pokušaju da zaštite ili opravdaju svoju radnu ulogu, u strahu da „sutra“ kompaniji neće biti jednako potrebni, a nekada jer imaju doživljaj da im CRM donosi samo previše nepotrebne administracije.

Najveća prepreka uspešnom uvođenju CRM rešenja

Najprostiji odgovor na ovo pitanje je neznanje. Većina kompanija u regionu nema jasno definisanu strategiju – u ovom slučaju ne mislimo na nekoliko rečenica na sajtu kompanije, već na detaljno razrađenu viziju i misiju prodaje (šta prodajemo, kome prodajemo, ko prodaje, gde prodaje i kada prodajemo) sa kojom treba da bude usklađena cela organizacija. A odmah iza dolazi i godišnji plan poslovanja i detaljnija analiza. Tek kada Prodaja ima jasnu sliku u kom smeru je krenula, treba da počne da radi na planskom i kontrolisanom vođenju klijenata kako bi postigla maksimalne rezultate. A između jasno definisane strategije i uspešne implementacije CRM, neophodan je i niz obuka koji će pomoći zaposlenima da sami pronađu vrednost u korišćenju istog, bez straha da će oni sami u nekom trenutku postati manje važni kompaniji.

Kako izbeći torturu?
Iako živimo brzo i želimo da preskočimo po nekoliko stepenika u radu, savetujemo da krenete od početka – od razrade strategije i pripreme za uvođenje CRM-a. U suprotnom, saplešćete se i slika neće biti kakvom ste je zamišljali. Kako bi se došlo do implementacije, neophodno je proći i fazu pet procesa za integraciju CRM-a: razrada strategije, stvaranje vrednosti, višekanalna integracija, upravljanje informacijom i merenje efektivnosti. Tek nakon ove dve faze i dobre pripreme zaposlenih, stupa na snagu implementacija rešenja.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO