Omegact

Da li Vam treba jednostavan, a praktičan menadžerski alat?

Da li vam treba jednostavan, a praktičan menadžerski alat da:

Efikasno rukovodite zaposlenima?

Procenjujete kompetencije osobe za određeno radno mesto i potencijal za razvoj?

Efikasno upravljate timovima?

Imate jasnu procenu kapaciteta, potencijala i trenutnih kompetencija svakog zaposlenog?

Rešavate i preventivno sprečavate konflikte?

Znate kako svakog zaposlenog da motivišete i inspirišete na maksimalno angažovanje i rad?

Imate alat za jednostavnu regrutaciju i selekciju kandidata?

INSPIRE metodologija je rešenje.  I Vi možete stvarati sreću i uspeh na poslu.Možete postati sertifikovani INSPIRE Expert!  

Korišćenjem INSPIRE metodologije dobijamo tačna saznanja o tome:

1Kako se osoba uobičajeno ponaša i reaguje u poslovnom okruženju.
2U kojim područjima je osoba sada najbolja
3U kom pravcu je treba razvijati
4Na koja radna mesta i poslove se odlično uklapa.
5Koji su najjači motivatori (pokretači) kao i demotivatori (kočnice u poslu)

Prijave za prvu grupu edukacije i sertifikacije INSPIRE konsultanata su u toku!

28/29.10.2016. Beograd modul l25/26.11.2016. Beograd modul ll