Omegact

Ljubomir Jovanović kao predavač u Privrednoj komori Srbije – tema seminara “Finansije za nefinansijere”

Centar za edukaciju PKS u saradnji sa kompanijom Omega Consulting Team organizovao je 25.-26.11.2015. dvodnevni seminar  o finansijskim principima i izveštavanju. Polaznici su mogli da nauče kako da mere rezultate poslovnih odluka koje direktno ili indirektno utiču likvidnost kompanije.

Seminar je namenjen menadžerima i poslovnim ljudima koji po obrazovanju nisu ekonomisti, a važno je da upoznaju i razumeju osnove finansijskih principa i izveštavanja. Teme koje su obrađene na seminaru mogu se obuhvatiti pojmom ”Plan i analiza” ili kontrolingom u savremenoj terminilogoji.

Polaznici su mogli da  nauče kako da mere rezultate poslovnih odluka koje direktno ili indirektno utiču na dugoročnu ili kratkoročnu likvidnost poslovanja kompanije. Kroz praktični rad, koristeći zvanične finansijske izveštaje iz različitih privrednih grana  – proizvodnja, trgovina, usluge, upoznali su potencijalne opasnosti po likvidnost u različitim branšama. Predavač na seminaru bio je Ljubomir Jovanović, diplomirani ekonomista, konsultant firme Omega Consulting Team iz Beograda.

Kvalitet seminara ocenjen je prosečnom ocenom 4.8/5.0 a sam predavač je dobio ocenu 5.0. Ono što se polaznicima najviše dopalo na samom seminaru bilo je:

  • dosta stečenog znanja i informacija
  • odličan predavač i dinamika predavanja
  • obrađena tema prilagođena slušaocima
  • dobra organizacija obuke
  • razumljivost izlaganja sa brojnim interesantnim i realnim primerima
  • dinamično i zanimljivo predavanje

 

Vest preuzeta sa stranice: http://www.pks.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=19747

REFERENCE