Omegact

Nastavljen niz trodnevnih inhouse treninga „Veštine pregovaranja sa teškim klijentima“ sa kompanijom „NIS“ u Novom Sadu

Naše kolege i senior konsultanti Zoran Milašinović  i Miljan Dimitrijević, eksperti iz oblasti menadžmenta prodaje sa višegodišnjim domaćim i međunarodnim iskustvom u biznisu, su tokom septembra i oktobra  u prostorijama kompanije NISu Novom Sadu, održali drugi po redu trodnevni inhouse trening „Veštine pregovaranja sa teškim klijentima”.

Učesnici programa imali su priliku da uče veštine vođenja pregovora koristeći savremene metodologije i alate (Miller Heiman i Peterburška škola pregovaranja). Posmatrajući i učestvujući u radu ostalih članova na treningu dobili su priliku da uoče i uporede svoj stil i način pregovaranja sa načinima drugih polaznika, čime su obogatili iskustvo i razmenili korisne i efikasne pristupe u radu sa timom.

Program je u potpunosti opravdao sva očekivanja polaznika, od kojih su nekoliko njih istakli da je ovo najbolji program na temu pregovaranja koji su do sada pohađali

NIS je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi, sa preko 11.000 zaposlenih u Srbiji. Osnovne delatnosti su joj istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, promet širokog asortimana naftnih derivata, kao i realizacija projekata u oblasti energetike.

Jedan od strateških ciljeva NIS –a je da uvek ima spremne i obučene zaposlene koji mogu da preuzmu najodgovornije pozicije u kompaniji. Aktivnim ulaganjem u razvoj znanja i veština zaposlenih i izgradnjom sistema kvalitetne i kontinuirane obuke stvaraju mogućnost da njihovi zaposleni steknu kvalifikacije koje odgovaraju evropskim i međunarodnim standardima u svim segmentima poslovanja, čime podržavaju svoj uspeh i konkurentsku prednost.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO