Omegact

Newly registered EGP Advisor – Milan Mijailović

Omega Consulting Team sa ponosom objavljuje da je naš konsultant Milan Mijailović zvanično registrovani EGP Advisor.

Šta je EGP Advisor?

Navedeno zvanje je savetnik od strane Evropske banke za regionalni razvoj (EBRD), u okviru The Enterprise Growth Programme (EGP) i Business Advisory Services(BAS). Milan je zadovoljio sve kriterijume zahtevane od strane odgovornih osoba iz Londona i po njihovom stručnom mišljenju je ocenjen kao kompetentan i stručan da bude sertifikovani savetnik.

EGP savetnici omogućavaju preduzećima da izvrše strukturne promene i razviju nove poslovne veštine na nivou višeg menadžmenta. Na ovaj način im pomažu da napreduju i da budu konkurentni na tržištu. To su zapravo finansijski savetnici i savetnici za investicije. Ovi savetnici su  eksperti za poslovne poreze, forenzičko računovodstvo i internu reviziju. Specijalnosti su im podrške u sudskim sporovima i usluge revizije i kontrolinga.

Milan Mijailović – EGP savetnik

Milan Mijailović, je osnivač i partner konsultanste kuće Omega Consulting Team iz Smedereva. Ima dugogodišnje iskustvo na različitim menadžerskim pozicijama. U jednom periodu bio je član Borda direktora kompanije sa oko 10.000 zaposlenih, kao i član Upravnih odbora brojnih kompanija. 

Milan Mijailović do sada 11 godina radi kao poslovni savetnik iz domena upravljanja kompanijama i ljudima. Specijalnosti su mu kreiranja organizacije, finansijskog opismenjavanja i uvođenja finansijskog kontrolinga u poslovnu praksu. Čestitamo na novom karijernom dostignuću i stečenom zvanju.

REFERENCE