Omegact

Newly registered EGP Advisor – Milan Mijailović

Omega Consulting Team sa ponosom objavljuje da je naš konsultant Milan Mijailović zvanično registrovani EGP savetnik od strane Evropske banke za regionalni razvoj (EBRD), u okviru The Enterprise Growth Programme (EGP) i Business Advisory Services(BAS). Milan je zadovoljio sve kriterijume zahtevane od strane odgovornih osoba iz Londona i po njihovom stručnom mišljenju je ocenjen kao kompetentan i stručan da bude EGP savetnik.

REFERENCE