Omegact

Održan drugi trening „Razvoj menadžerskih veština“ u saradnji sa kompanijom „CRH“ u Popovcu

U prostorijama kompanije CRH u PopovcuMiloš Tomanović, ekspert za ljudske resurse, motivaciju i timski rad, održao je 14. i 15. juna inhouse trening pod nazivom Razvoj menadžerskih veština.

Polaznici su mogli da uče na primerima iz prakse i prepoznaju najbolja rešenja na iskustvima dugogodišnjih menadžera, predstavljenim kroz čitav trening. Učili su na dobrim primerima kao i kako su loša iskustva koristila za unapređenje rukovođenja.

Oblasti koje je predavač tokom treninga obrađivao sa polaznicima su:

  • Veštine i tehnike komunikacije
  • Aktivno slušanje i upravljanje razgovorom postvljanjem pitanja
  • Upravljanje vremenom i postavljanje ciljeva
  • Upravljanje sobom i postizanje work-life balansa
  • Umeće prezentovanja

Svaku oblast u rukovođenju timom, dobroj organizaciji ljudi i vremena, uspešnoj i efikasnoj komunikaciji, su integrisali stalnim provežbavanjem kroz igrane situacije prenešene iz prakse. Ovo je omogućilo da učesnici usvoje znanja i pripreme se za korišćenje u praksi.

Posmatrajući i učestvujući u radu ostalih članova na treningu dobili su priliku da uoče i uporede svoj stil i način rada sa načinima drugih menadžera čime su obogatili iskustvo i razmenili korisne i efikasne pristupe u radu sa timom.

Trening i predavač su ispunili očekivanja grupe u potpunosti.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO