Omegact

Nastavljena serija inhouse treninga na temu „Veštine pregovaranja sa teškim klijentima“ sa kompanijom „NIS“ u Novom Sadu

Naše kolege i senior konsultanti Zoran Milašinović  i Miljan Dimitrijević, eksperti iz oblasti menadžmenta prodaje sa višegodišnjim domaćim i međunarodnim iskustvom u biznisu, su 19-20. i 26-27. juna u prostorijama kompanije NISu Novom Sadu, održali drugi u nizu dogovorenih četvorodnevnih inhouse treninga „Veštine pregovaranja sa teškim klijentima”.

Učesnici programa imali su priliku da nauče kako se vode pregovori sa teškim klijentima i da kroz mini takmičenje u pregovaranju isprobaju usvojene veštine. Posmatrajući i učestvujući u radu ostalih članova na treningu dobili su priliku da uoče i uporede svoj stil i način pregovaranja sa načinima drugih polaznika, čime su obogatili iskustvo i razmenili korisne i efikasne pristupe u radu sa timom.

Program je u potpunosti opravdao sva očekivanja polaznika, od kojih su nekoliko njih istakli da je ovo najbolji program na temu pregovaranja koji su do sada pohađali

Jedan od strateških ciljeva NIS –a je da uvek ima spremne i obučene zaposlene koji mogu da preuzmu najodgovornije pozicije u kompaniji. Aktivnim ulaganjem u razvoj znanja i veština zaposlenih i izgradnjom sistema kvalitetne i kontinuirane obuke stvaraju mogućnost da njihovi zaposleni steknu kvalifikacije koje odgovaraju evropskim i međunarodnim standardima u svim segmentima poslovanja, čime podržavaju svoj uspeh i konkurentsku prednost.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO