Omegact

Održan integracioni tim bilding za mendažere kompanije “Alkaloid” na Fruškoj Gori

Tokom marta i aprila Omega Consulting Team je uspešno izveo inhouse treninge za povećanje menadžerskih kompetencija i veština u kompaniji Alkaloid . Zadovoljstvo izvedenim treninzima se pretočilo u još jednu saradnju kroz integracioni tim bilding koji je izveden 28. i 29. juna na Fruškoj Gori.

Cilj tim bildinga je bio da se sa timom odabranih menadžera prođe kroz proveru stanja tima i veština koje imaju, a održale su ga naše kolega i senior konsultanti Miloš Tomanović ekspert za ljudske resurse, motivaciju i timski rad, i Miljan Dimitrijević, eksperti iz oblasti upravljanja prodajnim timovima.

Obrađene su teme koje su menadžeri imali priliku da usvoje i vežbaju na održanim trenizima tokom proleća:

  • kako sticati poverenje i poštovanje u timu
  • šta su osnove dobre timske komunikacije
  • kako raditi coaching sa timom
  • kako voditi prodajnu komunikaciju tehnikama SPIN
  • kako pregovarati, motivisati i proceniti tipove ličnosti u svom timu

Cela grupa je dala visoku ocenu treningu i trenerima, a ovo su neki od njihovih komentara:

„Odlična interakcija sa slušaocima. Prijatni predavači spremni na kompromise. Puno novih stvari koje su kreativne, odličan deo obuke o motivaciji i poverenju.“

 „Na mene su najveći utisak ostavile SPIN tehnika vođenja razgovora,  interakcija sa učesnicima i vežbe kroz igru.“

 „Predavači su držali fokus, predavanja su bila interaktivnog tipa, primenljive informacije u raznim sferama, kreativna, zanimljiva i pozitivna predavanja.“

 „Sažeto, konkretno, jasno, kroz igru i timski rad cele grupe. Primenio bih naučeno za jačanje međuljudskih odnosa i sopstveno poboljšanje, kao jedne od karika u timu.“

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO