Omegact

Održana tri inhouse treninga na temu „Menadžerske veštine“ u saradnji sa kompanijom „Emisia Consulting“ u Kragujevcu

U saradnji sa kompanijom Emisia Consulting tokom septembra i oktobra smo održali smo tri inhouse treninga pod nazivom Rukovođenje timom.
Treninzi su bili namenjeni ključnim ljudima kompanije koji su na menadžerskim pozicijama, a održali su ga naše kolega konsultanti i predavači Miloš Tomanović i Jelena Anđelić.

Veoma često, poneseni velikim brojem dnevnih obaveza ne stignemo da posvetimo nimalo pažnje ljudima iz našeg tima. Vreme prolazi, svakodnevne obaveze se ne smanjuju, a tim postepeno postaje grupa, pa skup pojedinaca i na kraju, najbolji pojedinci nas napuste, a ostanu oni sa kojima ni ranije nismo znali šta ćemo. Ova situacija je u praksi veoma često viđena.

Upravo iz tog razloga je kompanija Emisia Consulting, koja prepoznaje važnost pravovremenog ulaganja u razvoj menadžmenta, izabrala upravo trening Rukovođenje timom za svoje ključne ljudePolaznici su kroz trening imali prilike da saznaju kako da kroz primenu jednostavnih alata provere stanje svoga tima, kako da prepoznaju nedostatke, kako da ih otklanjaju, kako da motivišu svoje ljude i kako da ostvare sinergetski efekat.

Teme koje je predavač tokom treninga obrađivao sa polaznicima su:

 • kako sticati poverenje i poštovanje u timu
 • kako rukovoditi timom
 • šta su ključne karakteristike dobrog tima
 • šta su osnove dobre timske komunikacije
 • kako se stvara organizaciona klima uspešnih timova
 • povratno informisanje kao osnove rukovođenja timom (fidbek)
 • kako raditi coaching sa timom
 • kako pregovarati, motivisati i proceniti tipove ličnosti u svom timu
 • kako rukovoditi sastancima
 • veštine delegiranja
 • kontrolisanje izvršavanja
 • kako voditi prodajnu komunikaciju tehnikama SPIN

Sve tri grupe su iskoristile da uklope svoja prethodna znanja sa novim učenjima i da unaprede, usavrše pre svega načine delegiranja, organizacije sastanaka i davanja povratnih informacija na način koji će motivisati i dati inspiraciju zaposlenima za angažovan pristup radu.

U okviru treninga su kroz realne situacije izvežbane ključne uloge rukovodilaca, sa pristupom komunikaciji koja daje rezultat u cilju saradnje i definisanja motivatora koji se aktiviraju zahvaljujući određenom pristupu rukovodilaca. Kroz sistem pitanja i interaktivnog treninga rukovodioci su postepeno sami definisali mnoga rešenja i odgovore kako uspešno upravljati timom čime su postavili osnovu da i u praksi istim pristupom nastave sa razvijanjem svojih menadžerskih veština i članova tima.

Treninzi i predvači su u sve tri grupe dobili visoke ocene, a ovo su neki od komentara učesnika na pitanje šta im se dopalo i šta mogu da primene u praksi:

„Primeri iz iskustva koje su predavači pričali i forsirali. Kao novom menadžeru, koristiće mi dosta „obnova gradiva“ i saznanje koliko od ovih stvari ne primenjujem u praksi, a trebalo bi. Najviše mislim da delegiranje i određivanje prioriteta.“

 „Priče iz iskustva. Provlače se elementi iz NLP-a i transakcione analize koje sam primetio, ali najveći doprinos daju te priče iz životnog i poslovnog iskustva.“

 „Dopala mi se dinamika i koncept vežbi. Nastaviću da primenjujem zapisivanje obaveza i da utvrđujem prioritete po stepenu posledica koje iz njih proizilaze.“

 „Vežbe i predavanja o delegiranju. Predavanje o tipovima ličnosti. Vežbe za davanje i primanje fidbeka. Primeri iz prakse za rešavanje konflikata.“

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO