Omegact

Nastavljen niz inhouse treninga „Veštine pregovaranja sa teškim klijentima“ sa kompanijom „NIS“ u Novom Sadu

Sredinom oktobra u prostorijama kompanije NISu Novom Sadu, održan je treći četvorodnevni inhouse trening (2+2 dana) pod nazivom „Veštine pregovaranja sa teškim klijentima”.

Trening su održale naše kolege Zoran Milašinović, sertifikovani stručnjak iz oblasti prodaje i marketinga i zvanično registrovani EGP savetnik od strane Evropske banke za regionalni razvoj (EBRD), u okviru The Enterprise Growth Programme (EGP) i Business Advisory Services (BAS) i  Miljan Dimitrijević, konsultant sa dugogodišnjim menadžerskim iskustvom na vodećim menadžerskim pozicijama u nekoliko kompanija, kako domaćih tako i internacionalnih.

Polaznici su imali priliku da se upoznaju sa metodološkim pristupom vođenja pregovora i provežbavaju situacije u kojima se koriste sve veštine za sve faze vođenja pregovora. Svi učesnici su izrazilili zadovoljstvo učešćem na ovom program-treningu i kroz evaluaciju visoko ocenili sve predstavljeno.

NIS je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi, sa preko 11.000 zaposlenih u Srbiji. Osnovne delatnosti su joj istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, promet širokog asortimana naftnih derivata, kao i realizacija projekata u oblasti energetike.

Jedan od strateških ciljeva NIS –a je da uvek ima spremne i obučene zaposlene koji mogu da preuzmu najodgovornije pozicije u kompaniji. Aktivnim ulaganjem u razvoj znanja i veština zaposlenih i izgradnjom sistema kvalitetne i kontinuirane obuke stvaraju mogućnost da njihovi zaposleni steknu kvalifikacije koje odgovaraju evropskim i međunarodnim standardima u svim segmentima poslovanja, čime podržavaju svoj uspeh i konkurentsku prednost.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO