Omegact

Osma grupa polaznika iz kompanije NIS uspešno završila trening „Vrhunski pregovarač“

U saradnji sa kompanijom NIS, a u okviru serije treninga pod nazivom „Vrhunski pregovarač“, u prostorijamaOmega Trening Centra u Beogradu, 17. i 18. septembra održan je osmi u nizu od planiranih dvanaest inhouse treninga.

Trening su održale naše kolege Zoran Milašinović, konsultant sa dugogodišnjim menadžerskim iskustvom na vodećim menadžerskim pozicijama u nekoliko domaćih i stranih kompanija, i Miljana Nimčević, konsultant i predavač iz oblasti prodaje, CRM-a i marketinga.

Polaznici treninga su bili zaposleni  iz IT sektora, sektora  nabavke i sektora analize, sa kojima su treneri radili na povećanju kompetencija iz oblasti savremenog pristupa procesu pregovaranja. Trening prolazi kroz pet faza u pregovaranju, a najveća pažnja tokom obuke je posvećena fazi rasprave, kroz učenjeSPIN tehnike postavljanja pitanja.

Pored teorijskog dela treninga koji čini manji deo, veći deo su činile „role-play“ vežbe pri kojima jedan od predavača preuzima ulogu klijenta, tako da se polaznici praktično nalaze u realnoj pregovaračkoj situaciji u kojoj vežbaju primenu naučenog.

Trening je na ovu grupu učesnika ostavio poseban utisak, a cela grupa je dala visoku ocenu treningu i trenerima.

NISje jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi, sa preko 11.000 zaposlenih u Srbiji. Osnovne delatnosti su joj istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, promet širokog asortimana naftnih derivata, kao i realizacija projekata u oblasti energetike, a jedan od strateških ciljeva kompanije je da uvek ima spremne i obučene zaposlene koji mogu da preuzmu najodgovornije pozicije u kompaniji.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO