Omegact

Uspešno izveden inhouse trening „Veštine pregovaranja po metodologiji SPIN“ u saradnji sa kompanijom „ERSTE bank“

SPIN tehnika se već više godina unazad smatra najboljom i najsavremenijom prodajnom veštinom koja se primenjuje u pregovaranju i kompleksnoj prodaji. Upravo iz ovog razloga je kompanija ERSTE bank poverila konsultanskoj kući Omega Consulting Team važan zadatak ove jeseni: da njihove zaposlene uvede u ovu modernu i efikasnu pregovaračku i prodajnu  tehniku.

Zoran Milašinović i Miljan Dimitrijević, eksperti iz oblasti menadžmenta prodaje sa višegodišnjim domaćim i međunarodnim iskustvom u biznisu, su 12, 13. i 19. septembra u Omega Consulting Team trening centru u Beogradu u održali trening „Veštine pregovaranja po metodologiji SPIN“.

Najveća pažnja tokom treninga je posvećena savladavanju SPIN metodologije koja polaznicima treba da posluži da upravljaju procesom pregovaranja i kontrolišu tok razgovora sa internim i eksternim klijentima postavljanjem sistemskih pitanja – situacionih, problemskih, posledičnih i pitanja koristi.

Najveći deo treninga su sačinjavale praktične role-play vežbe, kroz koje su polaznici vežbali kako i kada da postavljaju pitanja, kako da slušaju i kako da procenjuju kada je pravi trenutak za iznošenje predloga tj ponude, dok su predavači bili u ulozi potencijalnih klijenata.

Konstatacija skoro svih polaznika da nije tako jednostavno postavljati “prava pitanja”, ali da je SPIN tehnika za njih jedan potpuno novi pristup pregovaračkom i prodajnom procesu koji nameravaju da isprobaju u svom radu.

ERSTE bank je deo Erste grupacije, jedne od vodećih finansijskih institucija u srednjoj i istočnoj Evropi, sa tradicijom dugom preko 200 godina. Fokus kompanije je na poslovanju sa stanovništvom, lokalnim zajednicama i malim i srednjim preduzećima.

IMATE PITANJA ZA NAS? VOLELI BISMO DA IH ČUJEMO