Omegact

Sales controlling + Sistem nagrađivanja i motivacije

Naši konsultanti i predavači Ljubomir Jovanović i Miljan Dimitrijević održali su dvodnevnu radionicu Sales Controlling za kompaniju Termodom, gde su nakon 7 dana imali follow-up na temu Sistem nagrađivanja i motivacije zaposlenih, koju je vodio Milan Mijailović!

Radionica je bila namenjena ekspertima koji se bave prodajom i finansijama, poput controller-a, analitičara i u sektoru prodaje kao direktori prodaje, sales controller-i, analitičari i sl. Znanja i veštine koja su sticali u domenu sales tehnika unapreuju njihove veštine motivacije kao i nagrađivanja.

Sales Controlling radionica – Utisci polaznika

Učesnici su imali pozitivne utiske nakon radionice Sales Controlling i rada sa našim predavačima, a evo i nekih:

  • “Dobili smo puno korisnih informacija uz povezivanje sa realnim situacijama i primerima koji se mogu primeniti”.
  • “Tematski dobro odrađeno, konkretni primeri i dobri predlozi – smernice. Primenljivo: kontrola zaliha i dobro upravljanje istim”.
  • “Dopalo mi se izlaganje predavača, poređenja sa situacijama koje su se desile. Primeniću u praksi praćenje kupaca, ciljne grupe i još mnogo toga…”
  • “Dopale su mi se neke od metoda finansijskih pokazatelja kao što je tačka rentabilnosti i tehnike prodaje odnosno praćenje ključnih proizvoda i njihovo učešće u profitabilnosti. Takođe, vođenje računa o zarobljenosti gotovine u zalihama i potraživanjima, tj.način i plan finansiranja”.

REFERENCE