Omegact

Uspešno održan in house trening u kompaniji Magna Seating u Odžacima

Sertifikovani treneri i predavači Omega Consulting tima održali su uspešan trening na temu „Zapošljavanje, regrutacija i selekcija“ u međunarodnoj kompaniji Magna Seating kao jednoj od brzo rastućih kompanija koje spadaju u poželjne poslodavce.

Trening je bio usko profilisan na temu procene potencijala i kompetencija osoba koje konkurišu za neku poziciju bez obzira da li već rade u sistemu kompanije ili dolaze iz drugih kompanija. Takođe je na treningu obrađen sistem regrutacije i selekcije po svim aspektima.

U okviru treninga polaznici su naučili ceo postupak potreban za kvalitetan proces zapošljavanja, regrutacije i selekcije počevši od analize i projektovanje radnih mesta kroz specifikaciju i opis radnog mesta, zatim planiranje i predviđanje radne snage, principa regrutovanja, pisanja oglasa, vođenja prijemnih razgovora i radu vođenja obuka i razvoja karijere sa prihvaćenim kandidatima.

Komentari učesnika bili su:

“Najviše mi se dopala otvorenost i mogućnost postavljanja pitanja, što je ovaj trening podigla na jedan viši nivo. Davanje konkretnih odgovora i primera omogućilo mi je lakše pamćenje. U praksi ću primeniti pitanja tokom intervjua, uvođenje lekarskih pregleda i pisanih testova, kao i evaluaciju istih kao dokaz o donošenju odluka i zaključaka.” – Kristina Golubović

“Ono što bih uvela kao novinu u svom radu je sledeće: sistematski pregled, talenat menadžmenta (selekcija radnika za više pozicije), komunikacija (iznošenje informacija), obezbediti praksu učenicima u okviru firme, razgovor sa operaterom u okviru firme prilikom povrede na radu (razlog), korekcija ugovora o radu,…” – Dejana Novković

REFERENCE