Omegact

Uspešno održana trodnevna edukacija “Financije za nefinancijaše” za potrebe Agrokor Akademije i polaznike iz koncerna: Ledo, MStart, Jamnica, PIK Vrbovec, Roto Dinamik, Tisak

Od 18-20.11.2015.u Zagrebu, naš consultant i predavač za oblast finansija i kontrolinga, Ljubomir Jovanović, održao je trodnevnu edukaciju “Financije za nefinancijaše” za potrebe Agrokor Akademije i polaznika iz koncerna: Ledo, MStart, Jamnica, PIK Vrbovec, Roto Dinamik, Tisak…

Osnovni trening iz oblasti finansija predstavlja odličnu priliku zaposlenima i kompanija da započnu sa procesom finansijskog opismenjavanja i povećavanja finansijske transparentnonsti u poslovanju, kao bitnih pretpostavki i preduslova vođenja poslovanja u uslovima i vremenima koje dolaze – pojačane konkurencije i smanjivanja razlike u ceni.

Koristi od ovoga mogu biti višestruke, ali nikako ne mogu doći kratkoročno nakon jednog treninga i kratkog rada sa zaposlenima. Mogućnosti koje se pružaju jesu pre svega u oblasti boljeg idenitifikovanja mesta za poboljšanje sopstvenog rada, ali i načina kako promene mogu pozitivno uticati na finansijske rezultate poslovanja. Kao rezultat toga, zaposleni postaju motivisaniji, što svakako predstavlja ogromnu korist za kompaniju i pruža mogućnosti za dalja unapređenja ali i početak procesa stvaranja kvalitenijih i efikasnijih rukovdilaca na različitim nivoima upravljanja unutar kompanije.

Trening „Financije za nefinancijaše“ insistira na drugačijem pogledu na svet poslovanja, koji zaposlene izmešta iz njihovog svakodnevnog i relativnog uskog posmatranja poslovanja i problema koje mogu da uoče na taj način i realizira se sa idejom da se polaznci iz različitih poslovnih funkcija finansijski opismene i upoznaju se sa finansijskom terminologijom, alatima i metodama. Ovim se učesnicima nude ista da ih prepoznaju i kako da ih primene u svakodnevnom radu, ali i da shvate koliko je bitno njihovo učešće u dobijanju upotrebljivih inforamacija, a ne samo čekanju da one stignu iz odeljenja Finansija. Kao što ljudski resursi nisu samo deo odeljenja Ljudskih resursa, tako i finansije nisu samo deo odeljenja Finansija već na njih svakog dana utiču i druge funkcije i oblikuju i kreiraju spram znanja i kompetencija kojima raspolažu.

Podizanjem nivoa kompetencija, ovim putem iz oblasti finansija, zaposlenici bi trebalo da razumeju „Big picture“ poslovanja, kao i odluka koje se donose, ali i da drugačije stvaraju očekivanja, o uspešnosti ili neuspešnosti rada kompanije, organizacione jedinice, pojedinaca, konkurencije, kupaca ili dobavljača – rast prihoda u poslovanju ne mora da znači da smo sjajni, rast obima proizvodnje ne znači da više zarađujemo, razlika u ceni nije jedino merilo uspešnosti i tako dalje i tako dalje.

Teme koje su posebno privukle pažnju polaznika su bile kako primeniti znanja za:

  • obračun i tumačenje amortizacije i njenog uticaja na poslovanje kompanije,
  • obračun cene koštanja proizvoda i usluga,
  • analizu finansijskih izveštaja,
  • kategorizaciju kupaca i proizovda,
  • sistem nagrađivanja kupaca i zaposlenih baziran na izmerenim informacijama

REFERENCE